TeleRetro

Çalışan Anketleri için Nihai Kılavuz


Kurumsal Büyüme için Çalışan Anketlerinin Etkisini Maksimize Etme

Çalışan anketleri, çalışan memnuniyetini, bağlılığını ve tutumunu artırmayı amaçlayan organizasyonlar için vazgeçilmez bir araç haline geldi. Farklı anket türlerini, en iyi uygulamaları, anket tasarımını ve karşılaştırmayı anlamak, bu güçlü geri bildirim mekanizmasının potansiyelini maksimize etmenize yardımcı olabilir. Bu nihai kılavuzda, çalışan anketlerinin dünyasına derinlemesine dalarak, paha biçilmez içgörüler elde etmeniz ve kurumsal büyümeyi teşvik etmeniz için sizi güçlendireceğiz.

Çalışan Anket Türleri

Çalışan deneyiminin belirli yönlerini ele almak için tasarlanmış çeşitli anket türleri vardır:

 1. Bağlılık Anketleri: Bu kapsamlı anketler, çalışan bağlılığı ve örgüte olan bağlılık seviyesini ölçer. Genellikle iş memnuniyeti, iletişim, iş-yaşam dengesi ve kişisel gelişim fırsatları gibi konuları kapsar. Bağlılık anketleri, örgüt kültürünün ve iş gücünün genel sağlığını anlamak için bir temel teşkil eder.

 2. Nabız Anketleri: Nabız anketleri, çalışan duyarlılığının mevcut durumunu hızlı bir şekilde yakalamak için tasarlanmış kısa ve sık yapılan anketlerdir. Bu anketler, yeni girişimlerin etkisini takip etmek veya belirli olaylar veya değişiklikler hakkındaki çalışan hislerini ölçmek için kullanılabilir. Nabız anketleri, organizasyonların çevik kalmalarını ve konular ortaya çıktıkça gerçek zamanlı olarak müdahale etmelerini sağlar.

 3. 360 Derecelik Geri Bildirim: Bu tür anketler, bir çalışanın çalışma arkadaşlarından, astlarından ve amirlerinden geri bildirim toplayarak performansları ve gelişim alanları hakkında kapsamlı bir görüş sağlar. 360 derecelik geri bildirim, güçlü yönleri, zayıf yönleri ve büyüme fırsatlarını belirlemede ve sürekli iyileştirme kültürünü teşvik etmede çok önemli olabilir.

 4. Çıkış Görüşmeleri: Çalışan organizasyondan ayrıldığında yapılan çıkış görüşmeleri, ayrılma nedenlerine ve örgütün tutumunu artırmak için neleri geliştirebileceğine dair içgörüler sağlar. Çalışan devrine katkıda bulunan faktörleri anlamak, organizasyonların proaktif olarak sorunları ele almasına ve daha olumlu bir çalışma ortamı yaratmasına yardımcı olabilir.

Çalışan anketlerinin çeşitli türlerini inceledikten sonra, bunların ne sıklıkla yapılması gerektiğini ve etkinliklerini maksimize etmek için nasıl zamanlanması gerektiğini ele alalım.

Anketlerin Sıklığı ve Zamanlaması

Çalışan anketlerinin uygun sıklığı ve zamanlamasını seçmek, etkili olmalarını ve anlamlı içgörüler sağlamalarını sağlamak için çok önemlidir. Bazı organizasyonlar anketleri yılda bir kez yaparken, diğerleri iki yılda bir veya çeyrek bazında yapmayı tercih edebilir. Zamanında geri bildirim toplama ile çalışanları anket yorgunluğundan koruma arasında doğru dengeyi kurmak önemlidir.

Anket sıklığını ve zamanlamasını belirlerken, organizasyonun büyüklüğü ve doğası, sektör veya iç operasyonlardaki değişim seviyesi ve anket sonuçlarını analiz edip harekete geçmek için mevcut kaynaklar gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Ayrıca, yürütülen anket türü de en uygun sıklığı etkileyebilir; örneğin, nabız anketleri genellikle bağlılık anketlerinden daha sık yapılır.

Karşılaştırma ve Kıyaslama

Organizasyonunuzun anket sonuçlarını sektör kıyaslamalarıyla karşılaştırmak, rakiplerinizle karşılaştırıldığında nerede durduğunuz hakkında değerli içgörüler sağlayabilir. Bu bilgi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığında iyileştirmeler için gerçekçi hedefler ve beklentiler belirlemenize yardımcı olabilir.

Karşılaştırma verileri toplamak için şunları yapabilirsiniz:

 • Sektöre özel kıyaslamaları araştırarak, sektör dernekleri, profesyonel organizasyonlar veya çalışan anketlerinde uzmanlaşmış danışmanlıklar gibi güvenilir kaynaklardan faydalanabilirsiniz.
 • Çalışan anket hizmetleri sunan profesyonel bir organizasyon veya danışmanlıkla ortaklık yapın, çünkü genellikle karşılaştırmalı verilere erişimleri vardır.
 • Hükümet işgücü istatistikleri veya saygın araştırma makaleleri gibi kamuya açık kaynakları kullanarak sektörünüzdeki eğilimleri ve kıyaslamaları belirleyin.

Karşılaştırma verileriyle donanmış olarak, organizasyonunuzun mükemmel olduğu veya geri kaldığı alanları belirleyebilir, böylece iyileştirilmesi gereken en kritik alanlara odaklanabilirsiniz.

Uzaktan Çalışan Ekipler için En İyi Uygulamalar

Uzaktan çalışmanın artmasıyla birlikte, uzaktan çalışan ekipler için çalışan anketleri yaparken benzersiz zorlukları ve hususları ele almak önemlidir. İletişimin net, kapsayıcı olduğunu ve anket tasarımının uzaktan çalışanların benzersiz ihtiyaçlarına ve zorluklarına hitap ettiğinden emin olun.

Uzaktan ekiplerle çalışan anketleri yaparken dikkate alınması gereken birkaç en iyi uygulama şunlardır:

 • Anketin amacı ve hedeflerini tüm çalışanlara, özellikle de uzak çalışanlara, net bir şekilde iletin.
 • Soruların uzaktan çalışan çalışanlara da uygun ve geçerli olduğundan emin olun.
 • Anketi cep telefonu ve tablet gibi çeşitli cihazlar ve platformlar aracılığıyla kolayca erişilebilir hale getirin.
 • Anket tamamlanma sürelerini belirlerken uzaktan çalışanların zaman dilimlerini ve programlarını göz önünde bulundurun.
 • Anket sonuçlarını paylaşmak ve uzaktan çalışan ekip üyeleri arasında tartışma kolaylığı sağlamak için senkron ve asenkron iletişim yöntemlerinin bir karışımını kullanın.

Bu en iyi uygulamaları göz önünde bulundurarak, şimdi farklı çalışan gruplarına anketlerin özelleştirilmesinin önemine dönelim.

Farklı Çalışan Grupları için Anketlerin Özelleştirilmesi

Liderlik, müşteriyle yüz yüze çalışanlar veya teknik ekipler gibi belirli çalışan gruplarına veya departmanlara yönelik anketlerin özelleştirilmesi, daha ilgili içgörüler sağlayabilir. Bu grupların benzersiz endişelerine ve zorluklarına hitap etmek için anketinizi özelleştirmeyi düşünün.

Örneğin, teknik çalışanlara yönelik profesyonel gelişim fırsatları hakkında sorular sorabilir veya uzaktan çalışan ekipler tarafından kullanılan iletişim araçlarının etkinliğini araştırabilirsiniz. Farklı çalışan gruplarına uygun hedefe yönelik sorular sorarak, daha anlayışlı geri bildirimler toplayabilir ve hedefe yönelik eylem planlarını bilgilendirebilirsiniz.

Anket Tasarımı ve Soru Formülasyonu

Etkili bir anket tasarlamak, sorguların özenle formüle edilmesini, öndürücü veya önyargılı sorulardan kaçınılmasını ve soruların netliği ile alâkasının sağlanmasını gerektirir. İşte birkaç iyi formüle edilmiş soru örneği:

 • 1'den 5'e kadar bir ölçekte, ekibiniz ile organizasyonun diğer departmanları arasındaki iletişimden ne kadar memnunsunuz?
 • Fikirlerinizin ve önerilerinizin yöneticiniz tarafından gerçekten dikkate alındığını ne sıklıkta hissediyorsunuz?
 • Organizasyonun mevcut evden çalışma politikası sizce sağlıklı bir iş-yaşam dengesini destekliyor mu?
 • Sizce organizasyon, çalışan eğitimi ve gelişim fırsatlarını nasıl iyileştirebilir?

Soruları formüle ederken, aşağıdaki yönergeleri aklınızda bulundurun:

 • Net ve öz bir dil kullanarak soruların kolayca anlaşılmasını sağlayın.
 • Cevabı etkileyebilecek öndürücü veya önyargılı sorulardan kaçının.
 • Açık uçlu, Likert ölçeği ve çoktan seçmeli sorular gibi çeşitli soru türlerinin karışımını kullanarak bir dizi yanıtlama seçeneği sunun.
 • Soruların, anketin genel hedefleri ve amaçlarıyla uyumlu olduğundan emin olun.

Anket tasarımı üzerine tartışmamızı tamamlarken, çalışanları anket sürecine dahil etmenin ve anket sonrası takiplerin önemini ele alalım.

Çalışanları Anket Sürecine Dahil Etmek ve Anket Sonrası Takip

Anket soruları hakkında geri bildirim toplayarak veya pilot testlere dahil ederek çalışanların anket oluşturma sürecine katılımını teşvik edin. Bu yaklaşım, anketinizin ilgili konu başlıklarını ele almasını ve çalışanları daha etkili bir şekilde çekmesini sağlayabilir. Çalışanları anket sürecine dahil etmek, güven inşa etmeye ve samimi ve açık sözlü geri bildirim olasılığını artırmaya yardımcı olabilir.

Anketin tamamlanmasının ardından, belirli sorunları daha ayrıntılı olarak keşfetmek için odak grupları veya bireysel görüşmeler yapmak faydalı olabilir. Bu takip etkinlikleri, çalışan endişelerinin kök nedenlerine dair daha derinlemesine içgörüler sağlayabilir ve eylem planınızı bilgilendirmeye yardımcı olabilir.

Anket sonrası takip etkinliklerini planlarken, aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun:

 • Farklı perspektiflerin temsil edilmesini sağlamak için çeşitli katılımcılardan oluşan bir grup seçin.
 • Tartışmayı yönlendirmek için anket sonuçlarına dayalı hedefe yönelik bir soru listesi hazırlayın.
 • Tartışmanın tarafsız ve yargısız bir şekilde yürütüldüğünden emin olun.
 • Takip etkinliklerinin sonuçlarını tüm çalışanlara iletin ve belirlenen sorunları ele almak için atılan adımları özetleyin.

Sonuç

Çalışan anketleri, çalışan memnuniyeti, bağlılığı ve tutumunu artırmak isteyen organizasyonlar için sayısız fayda sağlar. Farklı anket türlerini, en iyi uygulamaları ve etkili anket tasarımını anlayarak, bu önemli aracın potansiyelini kurumsal büyümeyi yönlendirmek için kullanabilirsiniz.

Sektör standartlarına kıyasla kıyaslama yapmaktan, farklı çalışan grupları için anketleri özelleştirmeye kadar, iyi yürütülmüş bir çalışan anket stratejisi, hedefe yönelik eylem planlarını bilgilendirebilecek paha biçilmez içgörüler sunabilir. Çalışanları anket sürecine dahil ederek ve kapsamlı anket sonrası takipler yaparak, organizasyonlar açık iletişim ve sürekli iyileştirme kültürü oluşturabilir.

Bir nabız anket aracı keşfetmekle ilgileniyorsanız, Pulse, TeleRetro'nun Nabız Anket aracı ile ilgilenebilirsiniz. Bu, zamanında içgörüler yakalamak ve çalışan sorunlarını ortaya çıktıkça ele almak için araç kutunuza faydalı bir ek olabilir.

Çalışan anketlerini organizasyonunuzun geri bildirim mekanizmasının kritik bir bileşeni olarak benimsemek, moral artışı, çalışan devrinin azalması ve verimliliğin artırılmasıyla sonuçlanabilir ve nihayetinde daha güçlü, daha başarılı bir organizasyon için temel oluşturabilir.


TeleRetro Kaynaklarına Geri Dön

Daha iyi bir retro deneyimi yaşayın

Saniyeler içinde bir retro oluşturun ve kendiniz görün.