TeleRetro

Agile Retrospective, Uitgelegd


Wat zijn retrospectives in agile? Uitleggids - Wat, Waarom, Hoe

Wat zijn Agile Retrospectives?

Agile retrospectives zijn sleutelonderdelen van de agile ontwikkelingsbenadering. Het zijn speciale bijeenkomsten waar teams een stap terug doen om na te denken over hun recente werk, uit te zoeken wat beter kan en duidelijke stappen vast te stellen om hun processen te verbeteren.

 • Deze bijeenkomsten vinden meestal plaats na een sprint, wat een vastgestelde periode is voor ontwikkelingswerk.
 • Ze bieden een goed gestructureerde manier voor teamleden om terug te kijken op hun prestaties en er samen over te praten.

Waarom zijn ze zo belangrijk?

Agile retrospectives zijn essentieel voor het ontwikkelen van continue verbetering binnen agile teams.

Ze bieden een platform voor teams om:

 • Successen te identificeren en prestaties te vieren: Retrospectives stellen teams in staat om hun prestaties te erkennen en waarderen, positief gedrag te versterken en het moreel te verhogen.
 • Te begrijpen wat goed werkte: Door terug te kijken op vorige sprints, kunnen teams succesvolle praktijken en strategieën identificeren die in toekomstige iteraties kunnen worden herhaald.
 • Uitdagingen en obstakels aan te pakken: Retrospectives stimuleren open en eerlijke discussies over gebieden die verbetering behoeven, waardoor teams potentiële obstakels kunnen aanwijzen en oplossingen kunnen ontwikkelen.
 • Collectieve probleemoplossing te bevorderen: Door samenwerkende brainstormsessies kunnen agile teams gezamenlijk oplossingen vinden voor terugkerende problemen, wat een gevoel van eigendom en gedeelde verantwoordelijkheid bevordert.
 • Teamwerk en communicatie te verbeteren: Retrospectives bieden een platform voor teamleden om te verbinden, ideeën te delen en sterkere werkrelaties op te bouwen, wat leidt tot cohesievere en productievere teams.

Hoe Agile Retrospectives effectief uit te voeren

Om de voordelen van agile retrospectives te maximaliseren, volg deze stappen:

 • Stel een positieve en constructieve toon in: Moedig open en eerlijke discussies aan, met prioriteit voor een veilige ruimte voor feedback en suggesties.
 • Bereid een gestructureerde agenda voor: Stel een duidelijk kader voor de retrospective vast, inclusief tijdafbakening voor elke activiteit.
 • Verzamel feedback via verschillende technieken: Gebruik diverse methoden, zoals plakbriefjes, stemmen of rollenspellen, om uiteenlopende perspectieven te verzamelen.
 • Focus op actiegerichte uitkomsten: Identificeer specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden (SMART) actiepunten die in de volgende sprint kunnen worden geïmplementeerd.
 • Delegeer verantwoordelijkheden: Wijs het eigendom van actiepunten toe aan specifieke teamleden, zorgend voor verantwoordelijkheid en opvolging.

Snelle Voorbeelden

 1. Het Podium Instellen: Verwelkom deelnemers, introduceer de agenda en stel grondregels vast voor open en respectvolle communicatie.
 2. Wat Ging Goed?: Verzamel feedback over positieve aspecten van de vorige sprint, en identificeer gebieden van succes en beste praktijken.
 3. Wat Kan Beter?: Stimuleer open discussie over uitdagingen, obstakels of gebieden waar verbeteringen mogelijk zijn.
 4. Brainstorm Oplossingen: Brainstorm samen mogelijkheden om de geïdentificeerde problemen aan te pakken.
 5. Prioriteer Actiepunten: Selecteer de meest impactvolle actiepunten en wijs eigenaarschap toe aan teamleden.
 6. Stel Succescriteria Vast: Definieer duidelijke criteria voor het evalueren van het succes van geïmplementeerde actiepunten.
 7. Beoordeel en Pas Aan: Plan een retrospective aan het einde van de volgende sprint om de voortgang te beoordelen en indien nodig verdere aanpassingen te maken.

Onthoud, agile retrospectives zijn niet zomaar bijeenkomsten. Het zijn krachtige fundamenten voor voortdurende verbetering, die agile teams helpen om van hun ervaringen te leren, hun werkwijzen aan te passen en uitmuntende resultaten te behalen.

Sjablonen voor Agile Retrospectives

Bij TeleRetro bieden we een brede selectie van gebruiksklare sjablonen om je te helpen starten.

Retro sjablonen

Kies simpelweg een sjabloon en begin deze te gebruiken.

Conclusie

Retrospectives zijn waardevolle sessies voor teams om verbeterpunten te identificeren en positieve veranderingen door te voeren. Door te reflecteren op wat goed ging en wat anders kan, kunnen teams hun processen continu verbeteren en betere resultaten bereiken.


Terug naar TeleRetro Hulpbronnen

Ervaar een betere retro

Maak binnen enkele seconden een retro en zie zelf het verschil.