TeleRetro

Agile Retrospective, อธิบาย


Retrospective ใน Agile คืออะไร? คู่มืออธิบาย - อะไร, ทำไม, อย่างไร

Retrospective ใน Agile คืออะไร?

Retrospective เป็นส่วนสำคัญของแนวทางการพัฒนาแบบ Agile เป็นการประชุมพิเศษที่ทีมจะหยุดพักและสะท้อนถึงงานที่ผ่านมา หาสิ่งที่สามารถทำได้ดีกว่าเดิม และตั้งขั้นตอนที่ชัดเจนในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน

 • การประชุมเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นหลังจาก sprint ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการทำงานพัฒนา
 • มันเป็นรูปแบบการประชุมที่มีโครงสร้างชัดเจนให้ทีมได้มองย้อนกลับไปถึงประสิทธิภาพและพูดคุยกันอย่างเปิดเผย

ทำไมมันถึงสำคัญนัก?

Retrospective แบบ Agile มีความสำคัญในการพัฒนาการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในทีม Agile

มันให้เวทีสำหรับทีมในการ:

 • ระบุความสำเร็จและเฉลิมฉลองความสำเร็จ: Retrospective ช่วยให้ทีมรับรู้และชื่นชมความสำเร็จของพวกเขา ส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีและกระตุ้นขวัญกำลังใจ
 • เข้าใจสิ่งที่ทำได้ดี: ด้วยการทบทวน sprint ที่ผ่านมา ทีมสามารถระบุแนวทางและกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จที่สามารถนำไปใช้ใน iterations ต่อไปได้
 • แก้ไขปัญหาและอุปสรรค: Retrospective กระตุ้นการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับพื้นที่ที่ต้องการปรับปรุง ทำให้ทีมสามารถระบุอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไขได้
 • เสริมสร้างการแก้ปัญหาด้วยความร่วมมือ: ผ่านการระดมความคิดแบบร่วมกัน ทีม Agile สามารถระบุวิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระยะ สร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบร่วมกัน
 • ปรับปรุงการทำงานเป็นทีมและการสื่อสาร: Retrospective ให้เวทีในการเชื่อมต่อ พูดคุยและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีม นำไปสู่ทีมที่ทำงานร่วมกันได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิธีการจัดการประชุม Agile Retrospective อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อเพิ่มประโยชน์สูงสุดของการประชุม Agile retrospective ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 • ตั้งโทนที่เป็นบวกและสร้างสรรค์: สนับสนุนการพูดคุยที่เปิดเผยและซื่อสัตย์ โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 • เตรียมวาระการประชุมที่มีโครงสร้าง: กำหนดกรอบที่ชัดเจนสำหรับ retrospective รวมถึงการจำกัดเวลา (timeboxing) สำหรับแต่ละกิจกรรม
 • รวบรวมความคิดเห็นด้วยเทคนิคต่างๆ: ใช้วิธีการหลายรูปแบบ เช่น บันทึกติดแปะ (sticky notes), การโหวต, หรือการสวมบทบาท (role-playing) เพื่อรวบรวมมุมมองที่หลากหลาย
 • เน้นผลการดำเนินการที่นำไปสู่การปรับปรุงได้: ระบุรายการการกระทำที่มีความเฉพาะเจาะจง วัดได้ บรรลุผลได้ เกี่ยวข้องกับงาน และกำหนดเวลา (SMART) ซึ่งสามารถทำได้ใน sprint ต่อไป
 • มอบหมายความรับผิดชอบ: มอบหมายความรับผิดชอบในการดำเนินการให้กับสมาชิกทีมเฉพาะ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดตามและประสบความสำเร็จ

ตัวอย่างสั้นๆ

 1. เปิดเวที: ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม แนะนำวาระการประชุม และกำหนดข้อตกลงพื้นฐานสำหรับการสื่อสารที่เปิดเผยและเคารพกัน
 2. อะไรที่ทำได้ดี?: รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งดี ๆ จาก sprint ที่ผ่านมา ระบุพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จและวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด
 3. อะไรที่ต้องปรับปรุง?: กระตุ้นการสนทนาเกี่ยวกับความท้าทาย อุปสรรค หรือพื้นที่ที่ต้องการปรับปรุง
 4. ระดมสมองหาแนวทางการแก้ไข: ร่วมกันระดมสมองหาวิธีการแก้ไขเพื่อจัดการกับปัญหาที่ระบุ
 5. กำหนดลำดับความสำคัญของรายการการกระทำ: เลือกรายการการกระทำที่มีผลกระทบมากที่สุดและมอบความรับผิดชอบให้กับสมาชิกทีม
 6. กำหนดเกณฑ์ความสำเร็จ: กำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนในการประเมินความสำเร็จของการนำรายการการกระทำไปใช้
 7. ทบทวนและปรับปรุง: กำหนดการประชุม retrospective ในตอนท้ายของ sprint ต่อไปเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าและทำการปรับปรุงเพิ่มเติมตามที่จำเป็น

โปรดจำไว้ว่า Retrospective แบบ Agile ไม่ได้เป็นแค่การประชุมธรรมดา แต่เป็นรากฐานที่มีพลังในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ทีม Agileเรียนรู้จากประสบการณ์ ปรับวิธีการทำงาน และประสบความสำเร็จที่ยอดเยี่ยม

แบบฟอร์มพื้นฐานสำหรับ Agile Retrospective

ที่ TeleRetro เรามีแบบฟอร์ม เทมเพลต ที่พร้อมใช้งานหลากหลายเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้น

Retro templates

เพียงเลือกเทมเพลตแล้วเริ่มใช้งานได้ทันที

บทสรุป

Retrospective เป็นการประชุมที่มีคุณค่าสำหรับทีมในการระบุพื้นที่ที่ต้องการปรับปรุงและทำการเปลี่ยนแปลงที่เป็นบวก ด้วยการสะท้อนถึงสิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ต้องทำให้ดียิ่งขึ้น ทีมสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จที่ดียิ่งขึ้น


กลับไปที่แหล่งข้อมูลของ TeleRetro

สัมผัสประสบการณ์การย้อนมองที่ดีกว่า

สร้างการย้อนมองในไม่กี่วินาที & ลองด้วยตัวคุณเอง