TeleRetro

Giải Thích Về Agile Retrospective


Agile retrospective là gì? Hướng dẫn giải thích - Cái gì, Tại sao, Như thế nào

Agile retrospective là gì?

Agile retrospective là những phần quan trọng trong phương pháp phát triển agile. Đây là những cuộc họp đặc biệt nơi các nhóm dừng lại để suy nghĩ về công việc đã làm gần đây, nghĩ ra những gì có thể cải thiện, và đặt ra các bước rõ ràng để nâng cao quy trình của họ.

 • Những cuộc họp này thường diễn ra sau một sprint, là một khoảng thời gian cố định để thực hiện công việc phát triển.
 • Chúng cung cấp một cách thức có cấu trúc để các thành viên trong nhóm nhìn lại hiệu suất của mình và thảo luận về nó cùng nhau.

Tại sao chúng quan trọng đến vậy?

Agile retrospective là cần thiết để phát triển sự cải tiến liên tục trong các nhóm agile.

Chúng cung cấp một nền tảng để các nhóm:

 • Xác định thành công và ăn mừng những thành tựu: Retrospective cho phép các nhóm nhận ra và tôn vinh những thành quả của mình, củng cố các hành vi tích cực và nâng cao tinh thần.
 • Hiểu những gì đã làm tốt: Bằng việc xem lại các sprint trước, các nhóm có thể xác định những thực tiễn và chiến lược thành công mà có thể áp dụng lại trong những lần thực hiện sau.
 • Giải quyết những thách thức và trở ngại: Retrospective khuyến khích thảo luận mở và chân thành về những lĩnh vực cần cải thiện, giúp các nhóm xác định những trở ngại tiềm ẩn và phát triển giải pháp.
 • Tăng cường giải quyết vấn đề theo nhóm: Thông qua các buổi động não hợp tác, các nhóm agile có thể cùng nhau xác định các giải pháp cho các vấn đề lặp lại, thúc đẩy cảm giác sở hữu và trách nhiệm chung.
 • Nâng cao làm việc nhóm và giao tiếp: Retrospective cung cấp một nền tảng để các thành viên trong nhóm kết nối, chia sẻ ý tưởng và xây dựng mối quan hệ làm việc mạnh hơn, dẫn đến các nhóm hợp tác và hiệu quả hơn.

Cách chạy Agile retrospective hiệu quả

Để tối đa lợi ích của các agile retrospective, hãy làm theo các bước sau:

 • Đặt một không khí tích cực và xây dựng: Khuyến khích các cuộc thảo luận mở và chân thành, ưu tiên một không gian an toàn cho phản hồi và đề xuất.
 • Chuẩn bị một lịch trình có cấu trúc: Thiết lập một khung làm việc rõ ràng cho retrospective, bao gồm thời gian cụ thể cho mỗi hoạt động.
 • Thu thập phản hồi qua các kỹ thuật khác nhau: Sử dụng các phương pháp khác nhau như ghi chú dán, bỏ phiếu, hoặc đóng vai để thu thập các quan điểm đa dạng.
 • Tập trung vào kết quả có thể hành động: Xác định các mục tiêu hành động cụ thể, có thể đo lường, đạt được, liên quan và có thời hạn (SMART) để thực hiện trong sprint tiếp theo.
 • Phân công trách nhiệm: Giao quyền sở hữu các mục tiêu hành động cho các thành viên cụ thể, đảm bảo trách nhiệm và sự theo dõi.

Ví dụ nhanh

 1. Đặt bối cảnh: Chào đón các thành viên, giới thiệu lịch trình và thiết lập các quy tắc cơ bản cho giao tiếp mở và tôn trọng.
 2. Điều gì đã làm tốt?: Thu thập phản hồi về những khía cạnh tích cực của sprint trước, xác định những lĩnh vực thành công và thực tiễn tốt nhất.
 3. Điều gì có thể cải thiện?: Khuyến khích thảo luận mở về những thách thức, trở ngại hoặc những khu vực có thể cải thiện.
 4. Động não giải pháp: Cùng nhau động não các giải pháp tiềm năng để giải quyết các vấn đề đã xác định.
 5. Ưu tiên các mục hành động: Chọn các mục hành động có tác động lớn nhất và phân công quyền sở hữu cho các thành viên trong nhóm.
 6. Thiết lập tiêu chí thành công: Định rõ tiêu chí để đánh giá sự thành công của các mục hành động được thực hiện.
 7. Xem lại và điều chỉnh: Lên lịch một retrospective vào cuối sprint tiếp theo để xem xét tiến độ và điều chỉnh thêm nếu cần.

Hãy nhớ rằng, agile retrospective không chỉ là những cuộc họp. Chúng là nền tảng mạnh mẽ cho sự cải tiến liên tục, giúp các nhóm agile học hỏi từ kinh nghiệm của họ, điều chỉnh cách làm việc và đạt được kết quả xuất sắc.

Mẫu cho Agile retrospective

Tại TeleRetro, chúng tôi cung cấp một loạt các mẫu sẵn sàng sử dụng để giúp bạn bắt đầu.

Mẫu retro

Chỉ cần chọn một mẫu và bắt đầu sử dụng.

Kết luận

Retrospective là các buổi họp giá trị để các nhóm xác định các khu vực cần cải thiện và thực hiện các thay đổi tích cực. Bằng cách suy ngẫm về những điểm tốt và những điều có thể làm khác đi, các nhóm có thể liên tục nâng cao quy trình của họ và đạt được kết quả tốt hơn.


Quay lại TeleRetro Resources

Trải nghiệm hội thảo tốt hơn

Tạo hội thảo trong vài giây & tự mình kiểm chứng.