TeleRetro

Sử dụng Okta TeleRetro Integration


Hướng dẫn cách thiết lập Okta SSO để sử dụng với TeleRetro

Hướng dẫn từng bước này giải thích cách thiết lập Single Sign-On trong TeleRetro với Okta làm nhà cung cấp danh tính SAML 2.0 (IDP).

Okta SSO là một trong những nhà cung cấp Single Sign-On phổ biến nhất trên thị trường. Với Okta, tổ chức của bạn có thể tự động cung cấp và kiểm soát truy cập vào phần mềm từ một nơi.

TeleRetro hoàn toàn tương thích với Okta và có sẵn thông qua kế hoạch Doanh nghiệp. Gửi email cho chúng tôi tại sales@teleretro.com để biết thêm chi tiết.

Bạn cần những gì

 • Kế hoạch Doanh nghiệp của TeleRetro
 • Tài khoản quản trị viên Okta

Chúng ta sẽ đề cập đến

Cấu hình Okta làm nhà cung cấp danh tính SAML bằng cách hoàn thành các bước sau:

 1. Cài đặt tích hợp Okta TeleRetro
 2. Hoàn thành kết nối SAML trong TeleRetro
 3. Kiểm tra kết nối mới

1. Cài đặt tích hợp Okta TeleRetro

Trong bước này, bạn sẽ cài đặt và cấu hình một ứng dụng TeleRetro SAML mới trong Okta.

Thêm Tích Hợp Okta TeleRetro

 1. Truy cập Okta TeleRetro integration và nhấp vào + Thêm tích hợp.
 2. Trong màn hình tiếp theo, đặt Nhãn Ứng dụngTeleRetro và nhấp Hoàn tất.Thêm tích hợp Okta TeleRetro

Thêm Mã Tổ Chức

 1. Trong màn hình kết quả, chọn ứng dụng TeleRetro mới và chuyển đến tab Đăng nhập.
 2. Trong Cài đặt nhập Mã Tổ Chức: (TeleRetro sẽ cung cấp cho bạn Mã Tổ Chức để dán vào trường này.)
 3. Nhấp Lưu
Thêm Mã Tổ Chức

Sao chép liên kết Identity Provider metadata.

Cuộn xuống phần SAML Signing Certificates, và nhấp Actions -> View IdP metadata và sao chép URL. Bạn sẽ cần cung cấp liên kết này cho TeleRetro ở bước tiếp theo.

Xem dữ liệu nhà cung cấp danh tính

2. Hoàn thành kết nối SAML trong TeleRetro

Cung cấp liên kết Identity Provider metadata cho đội hỗ trợ của TeleRetro. Chúng tôi sẽ sử dụng liên kết này để hoàn thành cấu hình SSO.

Chúc mừng! Bây giờ hãy thưởng thức một tách trà 🍵 hoặc cà phê ☕ và chúng tôi sẽ gửi cho bạn xác nhận sau khi cấu hình SSO hoàn tất.

3. Kiểm tra kết nối mới

Khi tất cả các bước trước đã hoàn thành, bạn bây giờ đã sẵn sàng để kiểm tra kết nối SSO mới của mình.

 1. Trong Okta, tìm ứng dụng TeleRetro mới và gán nó cho người dùng. Xem hướng dẫn từ Okta để biết thông tin về cách làm việc này.
 2. Mở trang 'Ứng dụng của tôi' trong Okta làm người dùng, khởi chạy ứng dụng TeleRetro để kiểm tra rằng bạn có thể đăng nhập thành công vào TeleRetro bằng Okta.

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào, vui lòng liên hệ với support@teleretro.com nơi chúng tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ bạn.

Trải nghiệm hội thảo tốt hơn

Tạo hội thảo trong vài giây & tự mình kiểm chứng.