TeleRetro

Tích hợp


Kết nối TeleRetro với hàng trăm ứng dụng khác

TeleRetro sử dụng Zapier để cho phép bạn kết nối TeleRetro với hơn 2,000 dịch vụ web khác. Các kết nối tự động gọi là Zaps, được thiết lập trong vài phút mà không cần mã hóa, có thể tự động hóa các công việc hàng ngày của bạn và xây dựng các quy trình làm việc giữa các ứng dụng mà nếu không thì sẽ không thể thực hiện được.

Mỗi Zap có một ứng dụng là Kích Hoạt, nơi thông tin của bạn bắt nguồn và gây ra một hoặc nhiều Hành Động trong các ứng dụng khác, nơi dữ liệu của bạn được gửi tự động.

Bắt đầu với Zapier

Đăng ký tài khoản Zapier miễn phí, từ đó bạn có thể bắt đầu ngay. Để giúp bạn khởi đầu, đây là một số Zap được tạo sẵn phổ biến.

Làm thế nào để kết nối TeleRetro với Zapier?

  1. Đăng nhập vào tài khoản Zapier của bạn hoặc tạo tài khoản mới.
  2. Điều hướng đến "Ứng dụng của tôi" từ thanh menu trên.
  3. Nhấp vào "Kết nối tài khoản mới..." và tìm "TeleRetro"
  4. Sử dụng thông tin đăng nhập của bạn để kết nối tài khoản TeleRetro của bạn với Zapier.
  5. Sau khi hoàn thành, bạn có thể bắt đầu tạo tự động hóa! Sử dụng Zap đã có sẵn hoặc tạo Zap của riêng bạn với Trình chỉnh sửa Zap.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi bổ sung nào, bạn có thể liên hệ với contact@zapier.com.

Trải nghiệm hội thảo tốt hơn

Tạo hội thảo trong vài giây & tự mình kiểm chứng.