TeleRetro

Thu thập phản hồi với Bình luận, Bình chọn, Emoji & GIFs


Cách thu thập phản hồi từ đội ngũ của bạn trong TeleRetro

Các buổi hồi tưởng là để thu thập phản hồi từ đội ngũ của bạn, đó là lý do tại sao TeleRetro hỗ trợ nhiều cách thu thập phản hồi khác nhau có thể được kết hợp hoặc sử dụng riêng lẻ.

Trong trang này chúng tôi sẽ chỉ cho bạn một số cách mà bạn và đội ngũ của bạn có thể thu thập phản hồi trong TeleRetro trong cuộc họp hồi tưởng của bạn.

Thu thập phản hồi với ghi chú

Phản hồi trong TeleRetro bắt đầu với các ghi chú. Trong buổi hồi tưởng của bạn, mời người tham gia thêm suy nghĩ hoặc ý tưởng của họ – càng nhiều càng tốt. Những điều này sẽ khơi nguồn cho các cuộc thảo luận và khi được kết hợp với các cơ chế phản hồi khác dưới đây sẽ đưa ra cái nhìn rõ ràng về những vấn đề quan trọng nhất đối với đội ngũ của bạn.

Thêm một ghi chú không thể dễ dàng hơn. Để thêm một ghi chú:

 1. Trong khi hồi tưởng, nhấn nút '+' trong cột mà bạn muốn thêm một ghi chúPhản hồi với ghi chú 1
 2. Một ghi chú trống sẽ được tạo cho bạn, bắt đầu gõ sau đó nhấn 'enter' hoặc nhấp ra ngoài ghi chú và bạn đã xong.Phản hồi với ghi chú 2

Sử dụng bình luận để thu thập phản hồi

Tiếp tục cuộc trò chuyện là điều cần thiết để hiểu bối cảnh đằng sau mỗi ghi chú. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã giới thiệu tính năng ‘Bình luận’ trong TeleRetro. Nó cung cấp một nền tảng cho các thành viên đội ngũ để tìm hiểu sâu hơn, đặt câu hỏi và chia sẻ ý kiến về mỗi ghi chú.

Để thêm bình luận vào một ghi chú trong TeleRetro, hãy làm theo các bước sau:

 1. Di chuột qua ghi chú mà bạn muốn bình luận; bạn sẽ thấy một nút ‘Plus’ xuất hiện.
 2. Di chuột qua nút plus để tiết lộ nút 'Bình luận'. Nhấn vào nó để mở hộp bình luận.Phản hồi với bình luận bước 1
 3. Gõ bình luận của bạn và sau đó nhấn 'Enter' để đăng.Phản hồi với bình luận bước 2
 4. Số lượng tất cả các bình luận bây giờ hiện rõ trên ghi chú.Phản hồi với bình luận bước 3

Nhấn nút bình luận xuất hiện trên ghi chú sẽ tiết lộ tất cả các bình luận được thêm vào ghi chú, hiện rõ cho tất cả các thành viên tham gia hồi tưởng. Các thành viên trong đội có thể trả lời bình luận của bạn hoặc thêm bình luận của riêng họ, khơi dậy một cuộc thảo luận có trọng tâm có thể dẫn đến những hiểu biết sâu sắc.

Tính năng 'Bình luận' đóng vai trò là không gian dành riêng cho các cuộc trò chuyện chi tiết, cho phép đội ngũ của bạn làm rõ, đặt câu hỏi hoặc mở rộng các ghi chú được tạo ra trong buổi hồi tưởng. Nó bổ sung cho các cơ chế phản hồi khác, cung cấp cái nhìn đầy đủ hơn về suy nghĩ và mối quan tâm của đội ngũ của bạn.

Sử dụng Bình chọn để thu thập phản hồi

Các buổi hồi tưởng thường tạo ra nhiều ý tưởng, thường nhiều hơn những gì đội ngũ của bạn có thể giải quyết trong chu kỳ hoặc giai đoạn tiếp theo. Bình chọn là một trong những cơ chế quan trọng được sử dụng trong các buổi hồi tưởng Agile để quyết định những chủ đề nào quan trọng nhất đối với cả đội. TeleRetro đã tích hợp chức năng bình chọn để giúp đội ngũ của bạn có cái nhìn tốt nhất về những gì cần ưu tiên.

Để thu thập phiếu bình chọn trong TeleRetro:

 1. Trong khi hồi tưởng, người điều hành của bạn nhấn 'Bình chọn' trong menu Người điều hành từ bảng hồi tưởng. Chọn số phiếu mỗi người có thể có, sau đó nhấn 'Bắt đầu bình chọn' để bắt đầu phiên bình chọn.Phản hồi với bình chọn bước 1
 2. Sau khi phiên bình chọn bắt đầu, mỗi người tham gia sẽ thấy một cửa sổ hiển thị hướng dẫn cách bình chọn. Trong phiên bình chọn, người tham gia sẽ không nhìn thấy phiếu của người khác, họ có thể thêm/xóa phiếu của riêng mình vào những ghi chú mà họ cảm thấy quan trọng nhất cho đội ngũ.Phản hồi với bình chọn bước 2 Phản hồi với bình chọn bước 3
 3. Để kết thúc phiên, người điều hành cần nhấn 'Kết thúc bình chọn' từ menu bình chọn trong menu người điều hành. Sau phiên bình chọn, bạn sẽ có thể thấy số phiếu cuối cùng đối với mỗi ghi chú.Phản hồi với bình chọn bước 4

Sử dụng Emoji để thu thập phản hồi

Trong khi bình chọn có thể cho bạn biết thứ tự ưu tiên tổng thể của các chủ đề quan trọng nhất cho đội ngũ của bạn, Emoji là một cơ chế không chính thức hơn để cho phép người tham gia phản ứng với các ghi chú và bày tỏ cảm xúc của họ.

Để phản ứng với các ghi chú bằng Emoji trong TeleRetro:

 1. Sau khi một ghi chú đã được tạo, di chuột qua nó và bạn sẽ thấy nút emoji.Phản hồi với emoji bước 1
 2. Nút emoji sẽ mở ra một menu của nhiều emoji có thể được nhấn để thêm hoặc xóa emoji đó vào ghi chú cho người dùng hiện tại.Phản hồi với emoji bước 2
 3. Bạn sẽ có thể thấy ghi chú nào nhận được nhiều emoji nhất – qua số lượng emoji, nhưng cũng trong Bản tóm tắt Hồi tưởng (xem Cách chia sẻ bản tóm tắt hồi tưởng), và trong phần tóm tắt 'Phản hồi hàng đầu' trong Bảng điều khiển của bạn.Phản hồi với emoji bước 3

Sử dụng GIFs để giúp đội ngũ của bạn thể hiện chính mình

Hình ảnh động, dưới dạng GIFs, có thể diễn đạt nhiều hơn cả lời nói, phiếu bầu hoặc emoji, và chúng truyền tải bằng sự hài hước. Tuy nhiên, khi sử dụng quá dễ dãi, chúng cũng có thể gây mất tập trung. Để đạt được sự cân bằng hợp lý, chúng tôi đã làm cho GIFs tồn tại trong thời gian ngắn – chỉ vài giây khi chúng chạy qua màn hình, để người dùng có thể bày tỏ cảm xúc của mình ngay trong lúc cuộc trò chuyện diễn ra.

Để chia sẻ một Animated GIF trong TeleRetro:

 1. Trong khi hồi tưởng, di chuột qua nút tròn với biểu tượng tài liệu màu sắc ở góc dưới bên trái của màn hình.Phản hồi với gifs bước 1
 2. Tìm kiếm một GIF theo ý thích của bạn, sau đó nhấp vào hình ảnh mà bạn muốn chia sẻPhản hồi với gifs bước 2
 3. Hình ảnh bạn đã chọn sẽ chạy qua màn hình cho đến khi nó biến mấtPhản hồi với gifs bước 3

Trải nghiệm hội thảo tốt hơn

Tạo hội thảo trong vài giây & tự mình kiểm chứng.