TeleRetro

Về chúng tôi


Chúng tôi là ai và chúng tôi đại diện cho điều gì

Sứ mệnh của TeleRetro là giúp đội ngũ của bạn làm việc hiệu quả nhất, đạt được thông qua cuộc thảo luận tốt hơnthông tin chi tiết tốt hơn.


Cuộc thảo luận tốt hơn

Sprint Retrospectives có lẽ là cơ chế quan trọng nhất trong bất kỳ quy trình phát triển Agile nào để lộ ra vấn đề và tìm kiếm cơ hội cải thiện quy trình làm việc của đội ngũ bạn. Các buổi hồi tưởng truyền thống sử dụng ghi chú dán ra đời trong thời kỳ trước khi công việc từ xa trở nên phổ biến hoặc thậm chí khả thi, và chúng tôi tin rằng tiềm năng cho các loại hồi tưởng mới hỗ trợ các nhóm làm việc linh hoạt sẽ thay đổi cách các buổi hồi tưởng được thực hiện.

Chúng tôi cố gắng sử dụng trải nghiệm người dùng và thiết kế tốt nhất để cung cấp cho đội ngũ của bạn những công cụ cần thiết để tìm và theo dõi các vấn đề sẽ giúp cải thiện hiệu suất và tinh thần của đội nhóm. Dù đội ngũ của bạn làm việc từ xa hay làm việc cùng nhau tại văn phòng, chúng tôi muốn mỗi thành viên có cơ hội truyền đạt ý tưởng, mối quan tâm hoặc đề xuất của mình.

Thông tin chi tiết tốt hơn

Các buổi hồi tưởng trực tiếp gặp khó khăn trong việc hỗ trợ các đội ngũ từ xa, và những thông tin hữu ích có thể thường bị mất hoặc quên lãng. Các ghi chú dán, thực tế, sẽ bị vứt vào thùng rác khi kết thúc mỗi buổi hồi tưởng.

TeleRetro mang đến những lợi ích từ việc có thể tra cứu lại các buổi hồi tưởng trước, khám phá xu hướng, chia sẻ phát hiện, hỗ trợ các nhóm làm việc từ xa hoặc phân tán, mời phản hồi trong suốt chu kỳ phát triển, và còn nhiều hơn thế nữa.

Chúng tôi mong muốn cung cấp cho bạn những thông tin quan trọng để giúp đội ngũ của bạn cải thiện cách thức làm việc. Chúng tôi muốn đội ngũ của bạn và tổ chức rộng hơn của bạn học hỏi từ các vấn đề đã xảy ra hoặc đang diễn ra.

Tham gia cùng chúng tôi!

Chúng tôi tự hào về công cụ của mình, nhưng chúng tôi chưa hoàn thành! Chúng tôi có một cộng đồng lớn và ngày càng phát triển của các đội ngũ đang sử dụng TeleRetro, nhưng chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để cải thiện TeleRetro phù hợp với nhu cầu của bạn. Nếu bạn thực sự muốn chúng tôi cải thiện điều gì đó, xin hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi rất sẵn lòng giúp đỡ.

Trải nghiệm hội thảo tốt hơn

Tạo hội thảo trong vài giây & tự mình kiểm chứng.