TeleRetro

Tungkol sa amin


Sino kami at ano ang aming paninindigan

Ang misyon ng TeleRetro ay tulungan ang iyong team na makamit ang pinakamagandang trabaho nito, sa pamamagitan ng mas mahusay na talakayan at mas mahusay na mga pananaw.


Mas mahusay na talakayan

Mga Sprint Retrospective marahil ang pinakamahalagang mekanismo sa anumang Agile development process para makita ang mga isyu at matuklasan ang mga pagkakataon para sa pagpapabuti ng workflow ng iyong team. Ang tradisyonal na personal na sticky-note retros ay dinevelop sa isang panahon bago naging karaniwan o posible ang remote work, at naniniwala kami na ang potensyal para sa mga bagong uri ng retros na sumusuporta sa mga flexible working teams ay magbabago kung paano isinasagawa ang mga retrospective.

Nais naming gamitin ang pinakamahusay na karanasan ng gumagamit at disenyo upang bigyan ang iyong team ng mga kasangkapang kailangan ninyo upang mahanap at masubaybayan ang mga isyu na makakatulong sa pagpapabuti ng performance at morale ng iyong team. Kahit na ang iyong team ay nagtatrabaho nang remote o magkasama sa isang lugar, nais naming bigyan ang bawat miyembro ng pagkakataong mapakinggan ang kanilang mga ideya, alalahanin o suhestiyon.

Mas mahusay na mga pananaw

Ang mga personal na retros ay nahihirapan suportahan ang mga remote na team, at ang maaaring maging kapaki-pakinabang na pananaw ay madalas na nawawala o nakakalimutan. Ang mga sticky note ay, literally, itinatapon sa basurahan sa dulo ng bawat retro.

Nag-aalok ang TeleRetro ng mga benepisyo tulad ng kakayahang suriin ang mga nakaraang retros, matuklasan ang mga trend, magbahagi ng mga natuklasan, suportahan ang mga remote o distribyut na team, imbitahin ang feedback sa buong development cycle, at marami pang iba.

Nais naming bigyan kayo ng kritikal na pananaw upang matulungan ang inyong team na mapabuti kung paano ito nagtatrabaho. Nais naming matuto ang iyong team at ang mas malawak na organisasyon mula sa mga nakaraang o kasalukuyang isyu.

Sumama ka sa amin!

Ipinagmamalaki namin ang aming tool, ngunit hindi pa kami tapos! Mayroon kaming malaking at lumalaking komunidad ng mga team na gumagamit ng TeleRetro, ngunit kailangan namin ang iyong tulong upang mapabuti ang TeleRetro para magkasya sa iyong mga pangangailangan. Kung mayroon kang nais na bagay na dapat naming pagbutihin, mangyaring makipag-ugnayan sa amin, nais naming makatulong.

Maranasan ang isang mas mahusay na retro

Gumawa ng isang retro sa ilang segundo at tingnan ang sarili.