TeleRetro

Patakaran sa Privacy

Mahalaga sa amin ang iyong privacy. Patakaran ng TeleRetro na igalang ang iyong privacy tungkol sa anumang impormasyong aming kinokolekta mula sa iyo sa aming website, https://www.teleretro.com, at iba pang mga site na pag-aari at pinapatakbo namin.

Hihingin lang namin ang personal na impormasyon kapag talagang kailangan ito upang mabigyan ka ng serbisyo. Kinokolekta namin ito sa patas at legal na paraan, sa iyong kaalaman at pahintulot. Ipapaalam din namin sa iyo kung bakit namin kinokolekta ito at kung paano ito gagamitin.

Pinapanatili lamang namin ang nakolektang impormasyon hangga't kinakailangan upang mabigyan ka ng iyong hiniling na serbisyo. Ang mga datos na iniimbak namin, aming poprotektahan gamit ang komersyal na katanggap-tanggap na mga paraan upang maiwasan ang pagkawala at pagnanakaw, gayundin ang di awtorisadong pag-access, paglaganap, pagkopya, paggamit o pagbabago.

Hindi namin ibinabahagi ang anumang personal na impormasyon na makakapagpakilala sa iyo sa publiko o sa mga ikatlong partido, maliban kung kinakailangan ng batas.

Ang aming website ay maaaring mag-link sa mga panlabas na site na hindi namin pinapatakbo. Mangyaring malaman na wala kaming kontrol sa nilalaman at mga gawi ng mga site na ito, at hindi kami maaaring tumanggap ng responsibilidad o pananagutan para sa kanilang kaukulang mga patakaran sa privacy.

Malaya kang tanggihan ang aming kahilingan para sa iyong personal na impormasyon, sa pagkaunawa na maaaring hindi namin maibigay sa iyo ang ilan sa iyong ninanais na serbisyo.

Ang iyong patuloy na paggamit ng aming website ay ituturing bilang pagtanggap sa aming mga gawi patungkol sa privacy at personal na impormasyon. Kung mayroon kang anumang mga tanong tungkol sa kung paano namin hinahawakan ang mga datos ng gumagamit at personal na impormasyon, huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin.

Maranasan ang isang mas mahusay na retro

Gumawa ng isang retro sa ilang segundo at tingnan ang sarili.