TeleRetro

Mga format at ideya sa Agile retro


Magaganda, napatunayan, handang-gamitin na mga template ng retro para makapagsimula ka

Maranasan ang isang mas mahusay na retro

Gumawa ng isang retro sa ilang segundo at tingnan ang sarili.