TeleRetro

Diwali Retrospective

Diwali

Panahon na naman upang mag-sama-sama ang mga pamilya, mapuno ang bahay ng amoy ng tradisyonal na pagkain at magningning ang mga ilaw sa bawat bintana. Oo, Diwali na! Ang piyesta ng ilaw ay ang perpektong oras upang magbalik-tanaw at suriin ang nakaraang taon.

Ang Diwali Retrospective format ay idinisenyo upang tulungan ang mga team na tukuyin ang mga lugar na nangangailangan ng pagpapabuti at mga paraan upang magpatuloy. Ang format na ito ay inspirasyon mula sa piyesta ng ilaw at tutulong sa inyong team na magningning sa lahat ng nagawa sa nakaraang taon.

Kaya kumuha na ng isang tasa ng chai, ipunin ang inyong team at magsaya sa pagninilay-nilay ng lahat ng naabot gamit ang aming Diwali Retrospective.

🪔 Liwanag

Anong mga maniningning na sandali ang nagdala sa atin ng tagumpay?

🌌 Anino

Anong mga problema ang nagtatago sa mga anino?

🌱 Mga Bagong Simula

Anong mga pagbabago ang maaaring magdala sa atin ng mas maliwanag na hinaharap?

🌟 Nagliliwanag na Bituin

Sino ang nagningning nang husto at karapat-dapat pasalamatan?

Simulan ang Diwali Retro Tingnan ang lahat ng retro templates

Maranasan ang isang mas mahusay na retro

Gumawa ng isang retro sa ilang segundo at tingnan ang sarili.