TeleRetro

Mga Tuntunin ng Serbisyo

1. Mga Tuntunin

Sa pag-access sa website na https://www.teleretro.com, sumasang-ayon ka na maitalaga ng mga tuntunin ng serbisyo, lahat ng naaangkop na batas at regulasyon, at sumasang-ayon kang ikaw ang responsable sa pagsunod sa mga lokal na batas. Kung hindi ka sumasang-ayon sa alinman sa mga tuntuning ito, ipinagbabawal kang gamitin o i-access ang site na ito. Ang mga materyal na nilalaman ng website na ito ay protektado ng naaangkop na copyright at trademark na batas.

2. Pahintulot sa Paggamit

 1. Pinapayagan ang pansamantalang pag-download ng isang kopya ng mga materyales (impormasyon o software) sa website ng TeleRetro para sa pansariling, hindi pang-komersyal na transitory viewing lamang. Ito ay ang pagbibigay ng lisensiya, hindi isang transfer ng titulo, at sa ilalim ng lisensiyang ito hindi mo maaaring:
  1. i-modify o kopyahin ang mga materyales;
  2. gamitin ang mga materyales para sa kahit anong komersyal na layunin, o para sa kahit anong pampublikong pagpapakita (komersyal o hindi komersyal);
  3. subukang i-decompile o i-reverse engineer ang kahit anong software na nakapaloob sa website ng TeleRetro;
  4. alisin ang anumang copyright o iba pang proprietary notations mula sa mga materyales; o
  5. ipasa ang mga materyales sa ibang tao o "i-mirror" ang mga materyales sa kahit anong ibang server.
 2. Ang lisensiyang ito ay awtomatikong magwawakas kung labagin mo ang alinman sa mga restriksyon at maaaring wakasan ng TeleRetro sa anumang oras. Sa pagtatapos ng iyong pagtingin sa mga materyales o sa termination ng lisensiyang ito, dapat mong sirain ang anumang na-download na materyales na nasa iyong pag-aari, mapa-electronico o naka-print na formato.

3. Disclaimer

 1. Ang mga materyales sa website ng TeleRetro ay ibinibigay sa 'as is' na basehan. Ang TeleRetro ay walang ginagawang anumang garantiya, ekspres o ipinahiwatig, at dito ay sinusuko at binabalewala ang lahat ng ibang garantiya kabilang, walang limitasyon, the ipinahiwatig na mga garantiya o kondisyon ng merchantability, fitness para sa isang partikular na layunin, o hindi paglabag sa intelektwal na pag-aari o iba pang paglabag ng mga karapatan.
 2. Higit pa rito, ang TeleRetro ay hindi naggagarantiya o gumagawa ng anumang mga representasyon tungkol sa katumpakan, malamang na resulta, o pagiging maaasahan ng paggamit ng mga materyales sa website nito o kung hindi man ay nauugnay sa gayong mga materyales o sa anumang mga site na naka-link sa site na ito.

4. Mga Limitasyon

Sa anumang okasyon, ang TeleRetro o ang mga supplier nito ay hindi mananagot para sa anumang pinsala (kabilang, walang limitasyon, ang mga pinsala para sa pagkawala ng data o kita, o dahil sa pagkagambala sa negosyo) na nagmumula sa paggamit o kawalang kakayahan na gamitin ang mga materyales sa website ng TeleRetro, kahit na ang TeleRetro o isang awtorisadong kinatawan ng TeleRetro ay nasabihan nang pasalita o nakasulat ng posibilidad ng gayong pinsala. Dahil ang ilang mga nasasakupan ay hindi pinapayagan ang mga limitasyon sa mga ipinahiwatig na garantiya, o mga limitasyon ng pananagutan para sa mga bunga o hindi sinasadyang pinsala, ang mga limitasyong ito ay maaaring hindi mailapat sa iyo.

5. Katumpakan ng mga materyales

Ang mga materyales na lumalabas sa website ng TeleRetro ay maaaring magsama ng mga teknikal, typographical, o photographic na mga pagkakamali. Ang TeleRetro ay hindi naggagarantiya na ang anumang mga materyales sa website nito ay tumpak, kumpleto o kasalukuyan. Ang TeleRetro ay maaaring gumawa ng mga pagbabago sa mga materyales na nakapaloob sa website nito sa anumang oras nang walang abiso. Gayunpaman, ang TeleRetro ay hindi gumagawa ng anumang pangako upang i-update ang mga materyales.

6. Mga Link

Ang TeleRetro ay hindi pa nire-review ang lahat ng mga site na naka-link sa website nito at hindi responsable para sa nilalaman ng anumang gayong naka-link na site. Ang pagsasama ng anumang link ay hindi nagpapahiwatig ng pag-endorso ng TeleRetro ng site. Ang paggamit ng anumang gayong naka-link na website ay nasa sariling panganib ng gumagamit.

7. Mga Pagbabago

Ang TeleRetro ay maaaring i-revise ang mga tuntunin ng serbisyo para sa website nito anumang oras nang walang abiso. Sa paggamit ng website na ito sumasang-ayon kang matatalian ng kasalukuyang bersyon ng mga tuntunin ng serbisyo.

8. Pagwawakas

 1. Ang mga subscription ay awtomatikong nagre-renew para sa mga kasunod na termino na katumbas ng paunang termino, maliban kung wakasan ng subscriber. Ang pagwawakas ay maaaring isagawa alinman sa pamamagitan ng isang nakasulat na abiso sa TeleRetro o sa pamamagitan ng self-service na opsyon sa user portal. Upang maiwasan ang awtomatikong pag-renew, ang gayong pagwawakas ay dapat maisagawa bago ang pagtatapos ng kasalukuyang termino ng subscription.
 2. Itinatakda ng TeleRetro ang karapatang magpataw ng late payment charge sa overdue na mga halagang babayaran. Ang charge na ito ay isa at kalahating porsyento (1.5%) bawat buwan o ang maximum na pinapayagang rate sa ilalim ng naaangkop na batas, alinman ang mas mababa.

9. Batas na Namamahala

Ang mga tuntunin at kundisyong ito ay pinamamahalaan ng at bibigyang kahulugan alinsunod sa hurisdiksyon ng mga hukuman na nakalista sa ibaba:

Maranasan ang isang mas mahusay na retro

Gumawa ng isang retro sa ilang segundo at tingnan ang sarili.