TeleRetro

Gebruiksvoorwaarden

1. Voorwaarden

Door toegang te verkrijgen tot de website op https://www.teleretro.com, gaat u akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wetten en regelgevingen, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor naleving van eventuele toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met één van deze voorwaarden, bent u verboden deze site te gebruiken of toegang te krijgen. De materialen op deze website zijn beschermd door het toepasselijk auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruikslicentie

 1. Toestemming wordt verleend om tijdelijk één kopie van de materialen (informatie of software) op de website van TeleRetro te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel tijdelijk bekijken alleen. Dit is de verlening van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet:
  1. de materialen wijzigen of kopiëren;
  2. de materialen gebruiken voor enig commercieel doel, of voor enige openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  3. proberen de software op de website van TeleRetro te decompileren of reverse engineeren;
  4. enig auteursrecht of andere eigendomsvermeldingen van de materialen verwijderen; of
  5. de materialen overdragen aan een andere persoon of "spiegelen" de materialen op een andere server.
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door TeleRetro worden beëindigd. Bij het beëindigen van uw bekijken van deze materialen of bij de beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, of het nu in elektronische of gedrukte vorm is.

3. Disclaimer

 1. De materialen op de website van TeleRetro worden aangeboden op een 'as is'-basis. TeleRetro geeft geen garanties, uitgedrukt of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief, zonder beperking, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectueel eigendom of andere schending van rechten.
 2. Verder garandeert TeleRetro niet noch doet het enige uitspraken betreffende de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten, of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op zijn website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op enige sites gelinkt aan deze site.

4. Beperkingen

In geen geval zullen TeleRetro of zijn leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van data of winst, of door bedrijfsonderbreking) voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de materialen op de website van TeleRetro, zelfs als TeleRetro of een door TeleRetro geautoriseerde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige jurisdicties geen beperkingen toestaan op impliciete garanties, of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen

De materialen die op de website van TeleRetro verschijnen kunnen technisch zijn, typografische, of fotografische fouten bevatten. TeleRetro garandeert niet dat enig van de materialen op zijn website nauwkeurig, compleet of actueel zijn. TeleRetro kan op elk moment zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op zijn website. TeleRetro doet echter geen toezeggingen om de materialen bij te werken.

6. Links

TeleRetro heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan zijn website gereviewd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een dergelijke gelinkte site. De inclusie van enige link impliceert geen goedkeuring door TeleRetro van de site. Het gebruik van enige dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen

TeleRetro kan deze servicevoorwaarden voor zijn website op elk moment zonder kennisgeving wijzigen. Door deze website te gebruiken gaat u akkoord gebonden te zijn door de huidige versie van deze servicevoorwaarden.

8. Beëindiging

 1. Abonnementen worden automatisch vernieuwd voor opeenvolgende termijnen gelijk aan de initiële termijn, tenzij beëindigd door de abonnee. Beëindiging kan worden uitgevoerd via een schriftelijke kennisgeving aan TeleRetro of via de zelfbedieningsoptie in het gebruikersportaal. Om automatische vernieuwing te voorkomen, moet een dergelijke beëindiging worden uitgevoerd vóór het einde van de huidige abonnementstermijn.
 2. TeleRetro behoudt zich het recht voor om een late betalingskosten op achterstallige bedragen op te leggen. Deze kosten zullen anderhalf procent (1,5%) per maand zijn of het maximaal toelaatbare tarief onder toepasselijk recht, afhankelijk van wat minder is.

9. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden en condities worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de jurisdictie van de onderstaande rechtbanken:

Ervaar een betere retro

Maak binnen enkele seconden een retro en zie zelf het verschil.