TeleRetro

DAKI Retrospective

DAKI Retrospective

Ang DAKI ay nangangahulugang I-drop, Dagdagan, Panatilihin, at Pagbutihin, na nagpapakita sa mga team ng isang malinaw at istrakturadong paraan ng retrospectives. Ang format na ito ay naghihikayat sa mga team na kritikal na suriin ang kanilang mga praktis, tinitiyak na patuloy silang umuusbong sa kanilang agile na paglalakbay.

Kailan Pumili ng DAKI

Ang DAKI ay partikular na epektibo para sa mga team na nais magkaroon ng isang buo at malawak na pananaw sa kanilang mga proseso. Ito'y ideyal para sa mga sesyon kung saan nais mong hindi lamang tukuyin ang mga lugar ng pagpapabuti kundi kilalanin din ang mga kasalukuyang kalakasan. Kung ang iyong team ay masigasig sa mga aksiyon na nagbibigay ng balanseng pananaw, ang DAKI ay isang maaasahang pagpipilian.

⛔️ I-drop

Anong mga asal o aksiyon ang maigi nating itigil?

Tukuyin ang mga praktis o mga nakaugalian na maaaring nagpapabagal sa team. Ito'y tungkol sa pagkilala kung ano ang hindi nagbibigay halaga at isaalang-alang ang pagtanggal nito.

🙌 Dagdagan

Anong mga asal o aksiyon ang dapat nating simulan?

Pag-usapan ang mga bagong estratehiya, kagamitan, o praktis na maaaring magpahusay sa pagganap at produktibidad ng team.

👍 Panatilihin

Anong mga asal o aksiyon ang napapako natin at dapat ipagpatuloy?

Bigyang-diin ang mga praktis na gumagana ng maayos. Ito'y isang pagkakataon upang kilalanin ang mga kalakasan ng team at mangako na panatilihin ito.

🚀 Pagbutihin

Anong mga asal o aksiyon ang maaari nating mapabuti?

Habang maganda na ang ilang praktis, maaari pa rin itong pagbutihin. Ang seksyon na ito ay tungkol sa pagkilala sa mga lugar na iyon at pag-isipan ang mga paraan upang maiangat pa ang mga ito.


Ang DAKI retrospective format ay tinitiyak na ang mga team ay mayroong komprehensibong pagtingin sa kanilang pagganap, nagpapalago ng parehong pag-unlad at kasanayan sa kanilang mga praktis.

Simulan ang isang DAKI Retro Tingnan ang lahat ng retro templates

Maranasan ang isang mas mahusay na retro

Gumawa ng isang retro sa ilang segundo at tingnan ang sarili.