TeleRetro

DAKI Retrospective

DAKI Retrospective

DAKI là viết tắt của Bỏ, Thêm, Giữ và Cải Thiện, giúp đội nhóm có một cách tiếp cận rõ ràng và có cấu trúc cho các buổi retrospective. Định dạng này khuyến khích đội ngũ đánh giá nghiêm túc các thực hành của họ, đảm bảo rằng họ liên tục tiến bộ trong hành trình agile của mình.

Khi nào nên chọn DAKI

DAKI đặc biệt hiệu quả cho các đội ngũ muốn có cái nhìn toàn diện về quy trình làm việc của mình. Nó lý tưởng cho những phiên họp mà bạn muốn không chỉ xác định các khu vực cần cải thiện mà còn nhận ra và xây dựng dựa trên các điểm mạnh hiện có. Nếu đội ngũ của bạn mong muốn những nhận thức có thể hành động với góc nhìn cân bằng, DAKI là lựa chọn đáng tin cậy.

⛔️ Bỏ

Những hành vi hoặc hành động nào chúng ta nên dừng lại?

Xác định các thực hành hoặc thói quen có thể đang cản trở đội ngũ. Đó là nhận ra những gì không mang lại giá trị và xem xét việc loại bỏ chúng.

🙌 Thêm

Những hành vi hoặc hành động nào chúng ta nên bắt đầu?

Thảo luận về các chiến lược, công cụ, hoặc thực hành mới có thể nâng cao hiệu suất và năng suất của đội ngũ.

👍 Giữ

Những hành vi hoặc hành động nào chúng ta đang làm tốt và nên giữ lại?

Nhấn mạnh những thực hành đang hoạt động tốt. Đây là cơ hội để ghi nhận điểm mạnh của đội ngũ và cam kết duy trì chúng.

🚀 Cải thiện

Những hành vi hoặc hành động nào chúng ta có thể làm tốt hơn?

Trong khi một số thực hành đã tốt, chúng luôn có thể tốt hơn. Phần này là để nhận ra những khu vực đó và động não cách nâng cao chúng.


Định dạng retro DAKI đảm bảo đội ngũ có cái nhìn toàn diện về hiệu suất của mình, đồng thời thúc đẩy sự phát triển và tính nhất quán trong các thực hành của họ.

Bắt đầu Retro DAKI Xem tất cả các mẫu retro

Trải nghiệm hội thảo tốt hơn

Tạo hội thảo trong vài giây & tự mình kiểm chứng.