TeleRetro

Bảo mật & Tuân thủ


Giữ an toàn dữ liệu khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi

TeleRetro tôn trọng sự riêng tư của khách hàng, và vì vậy các quy trình bảo mật và tuân thủ của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng hoặc vượt qua các tiêu chuẩn của ngành. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo vệ vật lý, hành chính và kỹ thuật để bảo vệ dữ liệu khách hàng. Chúng tôi thường xuyên xem xét và cập nhật các thực hành bảo mật để đảm bảo rằng chúng tôi đang cung cấp mức độ bảo mật cao nhất cho khách hàng của mình.


Hạ tầng

Hạ tầng vật lý của chúng tôi được lưu trữ tại các trung tâm dữ liệu an toàn trong Amazon Web Service (AWS). Các chứng nhận tuân thủ trung tâm dữ liệu của Amazon bao gồm:

  • ISO 27001 và ISO 27017
  • SOC 1, SOC 2 và SOC 3

Bảo mật Ứng dụng

Chúng tôi liên tục xem xét bảo mật ứng dụng của mình và thường xuyên thực hiện:

  • Đánh giá các rủi ro bảo mật ứng dụng web hàng đầu của OWASP
  • Kiểm tra thâm nhập
  • Đánh giá lỗ hổng

Xác thực

Đăng nhập không mật khẩu

TeleRetro hỗ trợ đăng nhập không mật khẩu giúp giảm đáng kể rủi ro quản lý mật khẩu và các cuộc tấn công đánh cắp thông tin đăng nhập.

Đăng nhập Một Lần

Đăng nhập Một Lần (SSO) có sẵn cho khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi, qua Okta, Azure hoặc các nhà cung cấp khác, mang lại các kiểm soát bảo mật bổ sung như hạn chế thiết bị & vị trí và xác thực đa yếu tố.

Bảo vệ Dữ liệu

Mã hóa khi truyền tải

Tất cả dữ liệu gửi đến hoặc từ hạ tầng của chúng tôi đều được mã hóa khi truyền tải thông qua các thực hành tốt nhất của ngành bằng cách sử dụng Transport Layer Security (TLS).

Mã hóa khi lưu trữ

Tất cả dữ liệu người dùng của chúng tôi đều được mã hóa bằng thuật toán mã hóa tiêu chuẩn của ngành AES-256.

Khả năng Sẵn sàng Cao

Triển khai Không Thời Gian Chết

TeleRetro sử dụng triển khai không thời gian chết để cho phép chu kỳ triển khai nhanh chóng trong khi duy trì trải nghiệm người dùng tốt nhất mà không có thời gian ngừng.

Thời Gian Hoạt Động Cao

Chúng tôi nỗ lực đạt được 99,9% thời gian hoạt động dịch vụ, và cung cấp sự minh bạch trong trang giám sát trạng thái theo thời gian thực và lịch sử.

Quy trình Khôi phục

Chúng tôi có các quy trình khôi phục để khôi phục dịch vụ trong trường hợp xẩy ra sự cố không tránh khỏi.

Ghi Nhật ký và Giám sát

Giám sát Theo thời gian thực

TeleRetro sử dụng hệ thống giám sát theo thời gian thực để phân tích và nhận diện các xu hướng có thể ảnh hưởng đến thời gian hoạt động của ứng dụng. Cảnh báo được gửi ra ngay lập tức trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc đạt đến ngưỡng rủi ro nghiêm trọng.

Bảo vệ Đăng nhập

Chúng tôi phát hiện các cuộc tấn công trong thời gian thực và ngăn chặn các nỗ lực xấu truy cập tài khoản của bạn bằng cách chặn lưu lượng từ một số IP nhất định bằng Điều chỉnh IP Nghi ngờBảo vệ Khóa đoán.

Thanh toán An toàn

Chúng tôi sử dụng bộ xử lý thanh toán tuân thủ PCI Stripe để mã hóa và xử lý thanh toán. TeleRetro không thu thập hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin thanh toán nào.

Quyền Riêng tư Dữ liệu

TeleRetro tuân thủ Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR) và chúng tôi cam kết cung cấp tiêu chuẩn bảo vệ quyền riêng tư cao cho tất cả khách hàng của mình.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi bổ sung nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào tại support@teleretro.com.

Trải nghiệm hội thảo tốt hơn

Tạo hội thảo trong vài giây & tự mình kiểm chứng.