TeleRetro

Pyjamas Day Retrospective

Pyjamas Day

Yakapin ang kaaya-ayang kaginhawahan ng isang pyjama-themed retrospective upang magbigay-inspirasyon ng pagiging bukas at pagkamalikhain sa iyong team. Ang Pyjamas Day Retrospective ay hindi lamang tungkol sa pagsusuot ng iyong paboritong mga PJ; ito'y tungkol din sa pagdadala ng init, kasanayan, at mga personal na kwento na hatid nito sa ating proseso ng kolaborasyon at pagninilay.

Warm-Up

  1. Anyayahan ang Kaginhawahan: Bilang masayang simula, hikayatin ang lahat na magsuot ng kanilang paboritong pyjama sa video call. Ito ay nagtatakda ng relaks at bukas na atmosphere mula pa lamang sa simula. Maaari mong laktawan ang hakbang na ito kung nais.
  2. Ibahagi ang Iyong Kuwento ng PJ: Simulan ang aktibidad sa pamamagitan ng maikling round ng "Mga Kuwento ng PJ." Hilingin sa bawat miyembro ng team na magbahagi ng mabilis na kwento o interesanteng detalye tungkol sa kanilang paborito/napiling pyjama. Maaari itong kakaibang anekdota, dahilan bakit ito ang kanilang paborito, o kung saan nila ito nakuha. Ito ay hindi lamang magpapainit ng grupo kundi magtataguyod din ng koneksyon at diwa ng pagkakaisa sa team.
  3. Mag-set ng Tono sa Pamamagitan ng Musika: Ang pagtugtog ng magaan at relaxing na background music ay makakabuti sa paglikha ng cozy vibe gamit ang aming Icebreaker na tampok. Maaaring maghanda ng soft playlist habang sumasali ang mga tao at nagbabahagi ng kanilang mga kwento.
  4. Paglipat sa Retro: Kapag lahat ay nakapagbahagi na, umusad na sa pangunahing bahagi ng retrospective sa pamamagitan ng pag-uugnay sa mga tema ng kaginhawaan at pagiging bukas mula sa warm-up patungo sa mga layunin ng session sa hinaharap.

🧸 Mga Kuwento ng PJ

Ibahagi ang isang nakakaginhawang kuwento o masayang detalye tungkol sa iyong mga pyjama.

Ano ang espesyal sa iyong PJ para sa iyo? Simulan ang retro sa pamamagitan ng pagbahagi ng tungkol sa iyong napiling mga pyjama para sa session ngayon, maaaring ito'y nakakaantig na kuwento, masayang detalye, o dahilan kung bakit ito ang iyong paboritong pantulog.

💤 Mga Pangarap

Suriin ang mga hangarin at hinaharap na pananaw para sa team

Ano ang mga pangarap natin para sa ating team? Talakayin ang mas malalaking layunin at mga pananaw na nais nating makamit, na nagtutuon sa kung paano ang ating sama-samang mga pangarap ay maaaring maghubog sa ating mga darating na hakbang.

🌙 Pagninilay

Pagnilayan ang mga aral at paglago ng nakaraang sprint

Ano ang mga pagninilay natin mula sa huling sprint? Balikan ang nakaraang panahon upang magbahagi ng mga pananaw, mga natutunan, at mga bahagi ng paglago, kapwa bilang mga indibidwal at bilang isang team.

✨ Inobasyon

Magsagawa ng brainstorming ng mga bagong ideya at inobatibong solusyon

Saan tayo maaaring mag-inobasyon? Magbahagi ng mga kaisipan tungkol sa mga malikhaing solusyon, mga bagong pamamaraan, at mga inobatibong ideya na maaaring mag-angat sa ating mga proyekto at teamwork.

🎆 Pagdiriwang

Ipagdiwang ang mga tagumpay at kilalanin ang mga kontribusyon

Anong mga tagumpay ang maaari nating ipagdiwang? I-highlight ang mga tagumpay at positibong sandali mula sa ating sprint, nagbibigay ng pagpupugay sa mga miyembro ng team para sa kanilang pagsusumikap at mga nagawa.

Ang Pyjamas Day format na ito, na may temang kaginhawaan at bukas na pagbahagi, ay hindi lamang nagdadala ng kasiyahan sa retrospective kundi pinapalalim din ang ating koneksyon, pagkamalikhain, at pagpapahalaga sa isa't isa.

Simulan ang Pyjamas Day Retro Tingnan lahat ng retro templates

Maranasan ang isang mas mahusay na retro

Gumawa ng isang retro sa ilang segundo at tingnan ang sarili.