TeleRetro

Easter Egg Hunt Retrospective


Format ng Retrospective

Easter Egg Hunt

Tuklasin ang mga nakatagong hiyas gamit ang masaya at nakakahilig na format ng retrospective na ito, na inspirasyon mula sa klasikong Easter egg hunt. Tuklasin ang mga kahanga-hangang aspeto, ipagdiwang ang mga nakamit, at tuklasin ang mga bagong ideya habang pinagninilayan ang progreso ng inyong proyekto.

Paano patakbuhin ang retro na ito

Simulan ang retrospective sa isang masayang warm-up activity na tinatawag na "Easter Egg Hunt Keywords":

  1. Buksan ang Brainstorming mode upang maiwasan ang mga kalahok na makita ang mga ipinasang ideya ng isa’t isa.
  2. Pumili ang facilitator ng tema o paksa na may kaugnayan sa proyekto para sa Easter egg hunt (hal. kolaborasyon, komunikasyon, o mga bagong tampok).
  3. Anyayahan ang mga kalahok na mag-isip ng isa, dalawa, o tatlong keywords na may kaugnayan sa napiling tema o paksa na pinaniniwalaan nilang "nakatagong hiyas" o kahanga-hangang aspeto sa proyekto. Ipinapakita ng mga keyword na ito ang kanilang "Easter eggs."
  4. Hilingin sa mga kalahok na ipasa ang kanilang "Easter eggs" bilang magkakahiwalay na cards sa isang tiyak na column na tinatawag na "Easter Egg Hunt" kasama ang kanilang pangalan.
  5. Kapag lahat ay nakapagpasa na ng kanilang mga keyword, patayin ang 'Brainstorming' mode upang ilantad ang lahat ng "Easter eggs."
  6. Maikling talakayin ang mga ipinakitang keyword bilang isang koponan, pinagninilayan ang kanilang kabuluhan at epekto sa proyekto.

🥚 Easter Egg Hunt

Ipakita ang mga "Easter eggs" na natagpuan sa warm-up activity at talakayin ang kanilang kahalagahan sa proyekto.

🐇 Mga Hakbang Pasulong

Ibahagi ang progreso at mga nakamit na natamo sa buong proyekto. Anong mga milestones ang natamo? Paano nag-adapt at lumago ang koponan?

🌷 Sumisibol na Ideya

Brainstorm ng mga bagong ideya at mga suhestyon para sa pagpapabuti. Paano niyo mapapaunlad ang mga tagumpay at aral mula sa proyektong ito?

🧺 Basket ng mga Hamon

Talakayin ang mga paghihirap at mga balakid na hinarap ng koponan sa proyekto. Paano ito nalagpasan? Ano ang maaaring gawin upang maiwasan o mabawasan ang mga hamon na ito sa hinaharap?

🍫 Matatamis na Tagumpay

Ipagdiwang ang mga tagumpay ng parehong koponan at mga indibidwal. Kilalanin ang masipag na trabaho, dedikasyon, at mga kahanga-hangang resulta.

Simulan ang isang Easter Egg Hunt Retro Tingnan ang lahat ng retro na template

Maranasan ang isang mas mahusay na retro

Gumawa ng isang retro sa ilang segundo at tingnan ang sarili.