TeleRetro

Cải Tiến Sau Dự Án - Tìm Trứng Phục Sinh


Hình Thức Cải Tiến Sau Dự Án

Tìm Trứng Phục Sinh

Khám phá những viên ngọc ẩn giấu với hình thức cải tiến sau dự án thú vị và hấp dẫn này, lấy cảm hứng từ trò chơi săn trứng Phục Sinh kinh điển. Khám phá những khía cạnh nổi bật, kỷ niệm các thành tựu và khám phá những ý tưởng mới trong khi suy ngẫm về tiến độ dự án của bạn.

Cách thực hiện

Bắt đầu buổi cải tiến bằng một hoạt động khởi động vui nhộn gọi là "Từ khóa Săn Trứng Phục Sinh":

  1. Bật chế độ Brainstorming để ngăn người tham gia thấy các bài nộp của nhau.
  2. Người điều phối sẽ chọn một chủ đề hoặc đề tài liên quan đến dự án cho cuộc săn trứng Phục Sinh (ví dụ: hợp tác, giao tiếp, hoặc các tính năng mới).
  3. Mời người tham gia nghĩ đến một, hai, hoặc ba từ khóa liên quan đến chủ đề đã chọn mà họ tin rằng là "viên ngọc ẩn giấu" hoặc khía cạnh nổi bật trong dự án. Những từ khóa này đại diện cho "trứng Phục Sinh" của họ.
  4. Yêu cầu người tham gia nộp các "trứng Phục Sinh" của họ dưới dạng các thẻ riêng lẻ trong cột được phân định có tên là "Tìm Trứng Phục Sinh" cùng với tên của họ.
  5. Sau khi mọi người đã nộp các từ khóa của mình, tắt chế độ 'Brainstorming' để tiết lộ tất cả các "trứng Phục Sinh."
  6. Thảo luận ngắn gọn về các từ khóa được tiết lộ với tập thể, suy ngẫm về ý nghĩa và ảnh hưởng của chúng đối với dự án.

🥚 Tìm Trứng Phục Sinh

Tiết lộ các "trứng Phục Sinh" tìm được trong hoạt động khởi động và thảo luận về ý nghĩa của chúng trong dự án.

🐇 Nhảy Tới Tương Lai

Chia sẻ tiến triển và thành tựu đạt được trong suốt dự án. Những cột mốc nào đã hoàn thành? Làm thế nào nhóm thích nghi và phát triển?

🌷 Nảy Mầm Ý Tưởng

Động não ý tưởng mới và gợi ý cải tiến. Làm thế nào bạn có thể xây dựng trên các thành công và bài học từ dự án này?

🧺 Giỏ Đầy Thử Thách

Thảo luận về những khó khăn và trở ngại mà nhóm đã phải đối mặt trong quá trình thực hiện dự án. Cách chúng được khắc phục? Làm thế nào để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các thách thức này trong tương lai?

🍫 Ngọt Ngào Thành Công

Kỷ niệm những thành tựu của cả nhóm và cá nhân. Ghi nhận sự nỗ lực, cống hiến và kết quả xuất sắc.

Bắt đầu Cuộc Săn Trứng Phục Sinh Xem tất cả các mẫu cải tiến

Trải nghiệm hội thảo tốt hơn

Tạo hội thảo trong vài giây & tự mình kiểm chứng.