TeleRetro

Superhero Retrospective

Superhero

Tuklasin ang lakas at kahinaan ng inyong team, mga hadlang na kinakaharap nito, at kung sino ang maaaring makatulong sa pagsagip ng araw gamit ang Superhero retrospective. Ito ay isang nakakaengganyong format na tiyak na magpapakuwento sa inyong team.

Warm up

Gamitin ang aming IceBreaker na feature upang sama-samang manood ng pinakabagong Marvel trailer, upang ma-inspire at ma-excite sa diskusyon.

🦸 Mga Superpower

Ano ang ating mga superpower?

😬 Mga Kahinaan

Ano ang ating mga kahinaan?

👿 Masamang Kalaban

Ano ang mga hadlang na kinakaharap natin?

💪 Kakampi

Sino o ano ang makakatulong sa atin?

Simulan ang Superhero Retro Tingnan ang lahat ng retro templates

Maranasan ang isang mas mahusay na retro

Gumawa ng isang retro sa ilang segundo at tingnan ang sarili.