TeleRetro

Superhero Retrospective

Superhero

Khám phá những điểm mạnh và điểm yếu của đội ngũ, những gì đang cản trở và ai có thể giúp cứu vãn tình thế với Superhero retrospective. Đây là một định dạng thú vị sẽ thúc đẩy đội ngũ của bạn tham gia thảo luận.

Khởi động

Sử dụng tính năng IceBreaker của chúng tôi để cùng đội ngũ xem đoạn trailer mới nhất của Marvel để tạo cảm hứng và phấn khích cho buổi thảo luận.

🦸 Siêu năng lực

Siêu năng lực của chúng ta là gì?

😬 Điểm yếu

Điểm yếu của chúng ta là gì?

👿 Ác nhân

Điều gì đang cản trở chúng ta?

💪 Trợ thủ

Ai hoặc điều gì sẽ giúp chúng ta?

Bắt đầu Superhero Retro Xem tất cả mẫu retro

Trải nghiệm hội thảo tốt hơn

Tạo hội thảo trong vài giây & tự mình kiểm chứng.