TeleRetro

Wish & Wonder Retrospective

Wish & Wonder Retrospective

ก้าวเข้าสู่โลกแห่งความเป็นไปได้กับการสะท้อนงานแบบ 'Wish & Wonder' รูปแบบนี้ส่งเสริมให้ทีมมองเห็นอนาคตที่สดใส กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และสร้างบรรยากาศในทางบวก ไม่ใช่เพียงแต่อยากหาบริเวณที่ต้องปรับปรุง แต่ยังเปิดโอกาสในการฝันใหญ่และสงสัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจทำให้การทำงานของทีมดีขึ้น

เมื่อไรควรเลือกใช้ Wish & Wonder

เลือกใช้ 'Wish & Wonder' เมื่อต้องการใส่ความมองโลกในแง่ดีเพิ่มเข้าไปในการสะท้อนงานของทีม โดยเฉพาะทีมที่เจอสภาพแวดล้อมที่ท้าทายในช่วงการงานที่ผ่านมาและต้องการเสริมกำลังใจ ด้วยการเน้นที่ความปรารถนาและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ รูปแบบนี้จะช่วยให้การสนทนาเป็นเชิงสร้างสรรค์และมองไปข้างหน้า

👍 สิ่งที่เราชอบ

อะไรที่เราทำได้ดีและควรทำต่อไป?

ร่วมฉลองความสำเร็จและยอมรับวิธีการที่ส่งผลดีต่อทีม

🙏 สิ่งที่เราอยากให้เป็น

อะไรที่เราน่าจะทำได้ดีกว่านี้?

แบ่งปันความปรารถนาและบริเวณที่ทีมรู้สึกว่ายังมีโอกาสในการเติบโตโดยไม่มุ่งเน้นที่แง่ลบ

💫 สิ่งที่เราสงสัย

อะไรที่เราน่าจะเปลี่ยนแปลง?

ปล่อยให้จินตนาการของคุณโลดแล่น พูดคุยถึงการเปลี่ยนแปลง นวัตกรรม หรือกลยุทธ์ที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับทีม

🌟 การยกย่อง

ใครที่ควรได้รับการยกย่องในผลงานของพวกเขา?

ใช้เวลาสักนิดในการรับรู้และชื่นชมสมาชิกทีมที่พยายามอย่างหนัก สร้างวัฒนธรรมของความขอบคุณ


การสะท้อนงานแบบ 'Wish & Wonder' เป็นเรื่องของความหวังและความเป็นไปได้ มันเป็นการเตือนใจว่าทุกความท้าทายคือตัวแทนของโอกาสในคราบ และว่าอนาคตเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด

เริ่มการสะท้อนงาน Wish & Wonder ดูรูปแบบการสะท้อนงานทั้งหมด

สัมผัสประสบการณ์การย้อนมองที่ดีกว่า

สร้างการย้อนมองในไม่กี่วินาที & ลองด้วยตัวคุณเอง