TeleRetro

Ang Pinakamahalagang Gabay sa Agile Retrospectives


Pag-maximize sa mga Benepisyo ng Agile Retrospectives para sa Patuloy na Pagpapabuti

Ang Agile retrospectives ay naging mahalagang bahagi ng metodolohiyang Agile, na gumaganap ng mahalagang papel sa pagtaguyod ng patuloy na pagpapabuti at pagpapahusay ng pagganap ng koponan. Sa gabay na ito, ating tatalakayin ang kahalagahan ng Agile retrospectives, mga pinakamainam na kasanayan, iba't ibang pormat, at susi sa pagpapatakbo ng mabisang retrospectives. Sa pamamagitan ng maayos na pagpapatupad ng Agile retrospectives, ang mga koponan ay maaaring patuloy na matuto, umangkop, at sa huli ay maging mas matagumpay.

Pagpapakilala sa Agile Retrospectives

Ang Agile retrospectives ay mga pulong ng koponan na ginaganap pagkatapos ng bawat sprint o iteration, kung saan ang koponan ay nagmumuni-muni sa kanilang kamakailang mga karanasan at tinutukoy ang mga lugar para sa pagpapabuti. Ang pangunahing layunin ng Agile retrospectives ay palakasin ang pagkatuto at patuloy na pagpapabuti sa loob ng koponan sa pamamagitan ng pagtalakay kung ano ang nagawang maganda, ano ang hindi nagawang maganda, at kung anong mga hakbang ang maaaring gawin ng koponan upang matugunan ang mga natukoy na isyu.

Sa pagdaraos ng regular na Agile retrospectives, maaaring:

 • Tukuyin ang mga pattern, trends, at potensyal na bottlenecks sa kanilang mga proseso
 • Ibahagi ang mga indibidwal na pananaw at palakasin ang kolaborasyon ng koponan
 • Taguyod ang kultura ng patuloy na pagpapabuti at pag-aangkop
 • Pahusayin ang morale at kasiyahan ng koponan

Mga Uri ng Agile Retrospectives

Mayroong ilang mga pormat na maaaring tularan ng Agile retrospectives, bawat isa ay idinisenyo upang tugunan ang iba't ibang aspeto ng pagganap ng koponan o upang makakuha ng partikular na uri ng feedback:

 1. Pangunahing pormat ng retrospective: Ito ang pinaka-karaniwang pormat kung saan tinatalakay ng koponan kung ano ang nagawang maganda, ano ang hindi nagawang maganda, at kung anong mga aksyon ang maaari nilang gawin para sa pagpapabuti. Ang pormat na ito ay simple at tuwiran, na ginagawa itong isang magandang panimulang punto para sa mga koponang bago sa retrospectives. Tingnan ang aming Agile bilang halimbawa.

 2. Themed retrospectives: Gumagamit ang themed retrospectives ng partikular na mga metapora o tema upang gabayan ang diskusyon, gaya ng Sailboat (tinutukoy kung ano ang nakakatulong o nagpapabagal sa progreso ng koponan), Starfish (tinutukoy ang mga lugar na itutuloy, sisimulan, o titigilan), o Mad Sad Glad (nakatuon sa mga emosyonal na aspeto ng karanasan ng koponan).

 3. Retrospectives na nakatuon sa partikular na aspeto: Ito'y nakatuon sa mga tiyak na aspeto ng pagganap ng koponan, tulad ng komunikasyon, mga teknikal na kasanayan, o dinamika ng koponan. Sa pamamagitan ng pagtutok sa isang partikular na aspeto, ang koponan ay maaaring mas malalim na mag-dissect ng mga potensyal na isyu at magtukoy ng mas tiyak na hakbang para sa pagpapabuti.

Sumangguni sa aming retro formats overview para sa karagdagang impormasyon sa iba't ibang pormat ng retrospective.

Timing at Dalas ng Agile Retrospectives

Ang Agile retrospectives ay karaniwang ginaganap pagkatapos ng bawat sprint o iteration upang matiyak na ang koponan ay may pagkakataong magmuni-muni sa kanilang mga kamakailang karanasan at gumawa ng mga pagpapabuti para sa susunod na iteration. Ang dalas ng retrospectives ay maaaring mag-iba depende sa pangangailangan ng koponan, kalalaan ng proyekto, at haba ng mga sprints o iterations.

Halimbawa, isang koponang nagtatrabaho sa isang lubhang kumplikadong proyekto na may maikling sprints ay maaaring makinabang mula sa mas madalas na retrospectives upang manatiling agile at mabilis na umangkop sa nagbabagong sitwasyon. Sa kabaligtaran, isang koponang nagtatrabaho sa isang di gaanong kumplikadong proyekto na may mas mahabang sprints ay maaaring makahanap na ang hindi gaanong madalas na retrospectives ay sapat na upang tugunan ang kanilang mga kailangan.

Bilang isang pangkalahatang patakaran, mahalagang balansehin ang pagpapatupad ng retrospectives nang madalas upang itaguyod ang patuloy na pagpapabuti at iwasan ang retrospective fatigue sa loob ng koponan.

Paghahanda para sa isang Agile Retrospective

Bago sumabak sa mismong retrospective, mahalagang mag-set ng entablado para sa isang produktibong talakayan sa pamamagitan ng pagkalap ng datos, pagtatakda ng agenda, at pagtaguyod ng isang facilitator.

 1. Pagkalap ng datos at feedback: Kumuha ng input mula sa mga miyembro ng koponan tungkol sa kanilang mga karanasan sa nakaraang sprint, kabilang ang mga tagumpay, hamon, at mga lugar para sa pagpapabuti. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng surveys, one-on-one na usapan, o shared documents.

 2. Pagtatakda ng agenda: Batay sa nakalap na datos, tukuyin ang focus ng retrospective at pumili ng pormat na pinakamahusay na tutugon sa pangangailangan ng koponan. Siguraduhing ang agenda ay ibinahagi sa koponan bago ang pagpupulong upang mabigyan sila ng oras para paghandaan ang kanilang mga iniisip at kontribusyon.

 3. Pagtaguyod ng isang facilitator: Ang pagpili ng isang facilitator para sa retrospective ay mahalaga para sa paggabay sa diskusyon, pagtiyak na marinig ang boses ng lahat, at panatilihin ang koponan na naka-focus sa mga layunin. Ang ilang koponan ay maaaring makinabang sa pamamagitan ng pag-ikot ng tungkulin ng facilitator sa mga miyembro, nagdadala ng iba't ibang perspektibo, shared responsibility, at pagkakataon para sa pag-develop ng mga kasanayan. Gayunpaman, mahalagang isaalang-alang ang mga kagustuhan at dinamika ng bawat koponan kapag nagdedesisyon kung iikot ang tungkulin ng facilitator.

 4. Pagtiyak ng psychological safety: Lumikha ng isang kapaligirang kumportable para sa mga miyembro ng koponan upang maibahagi ang kanilang mga iniisip at opinyon nang bukas at tapat. Magtatag ng mga batayan para sa talakayan, tulad ng paggalang sa iba't ibang opinyon, pag-iwas sa sisihan, at pag-focus sa pagpapabuti.

Kapag tapos na ang paghahanda, ating tatalakayin ang proseso ng pagpapatakbo ng epektibong Agile retrospective.

Pagpapatakbo ng Epektibong Agile Retrospective

Ang maayos na pinamamahalaang Agile retrospective ay nagtataguyod ng bukas at tapat na diskusyon, priyoridad sa mga action items, at tinitiyak na ang koponan ay aalis sa pagpupulong na may malinaw na plano para sa pagpapabuti. Para sa mas detalyadong gabay sa pagpapatakbo ng mabisang retrospectives, sumangguni sa aming artikulo tungkol sa paano magpatakbo ng magandang retro.

Pagsusukat ng Tagumpay ng Agile Retrospectives

Upang matiyak na ang mga Agile retrospectives ay nagdudulot ng kongkretong pagpapabuti, mahalagang subaybayan ang pag-usad ng mga action items at tasahin ang epekto ng mga pagbabagong ito sa pagganap at kasiyahan ng koponan. Bukod dito, ang pagpapahusay ng proseso ng retrospective mismo sa pamamagitan ng regular na feedback ay maaaring magdulot ng mas mabisang retrospectives sa paglipas ng panahon.

Isaalang-alang ang mga sumusunod na hakbang upang masukat ang tagumpay ng Agile retrospectives:

 1. Subaybayan ang pag-usad ng mga action items: Regular na repasuhin ang status ng mga action items mula sa mga nakaraang retrospectives, at talakayin ang anumang mga hamon o balakid sa pagkumpleto ng mga gawaing ito.

 2. Tasahin ang mga pagpapabuti sa pagganap at kasiyahan ng koponan: Subaybayan ang mga key performance indicators (KPIs) na may kaugnayan sa pagganap ng koponan, tulad ng velocity, lead time, o defect rates, at humingi ng feedback mula sa mga miyembro ng koponan tungkol sa kanilang kasiyahan sa mga pagpapabuti.

 3. Patuloy na pahusayin ang proseso ng retrospective: Kumuha ng feedback mula sa koponan tungkol sa epektibo ng proseso ng retrospective mismo, at gawin ang mga kinakailangang pagbabago upang matiyak na ang mga pagpupulong ay mananatiling produktibo at nakaka-engganyo.

Sa pamamagitan ng patuloy na pagsusukat ng tagumpay ng Agile retrospectives, maaaring i-fine-tune ng mga koponan ang kanilang diskarte at patuloy na makinabang mula sa patuloy na pagpapabuti.

Mga Pinakamainam na Kasanayan para sa Remote Agile Retrospectives

Sa paglaganap ng remote na trabaho, mahalagang iakma ang Agile retrospectives upang mapaunlakan ang mga remote na miyembro ng koponan at matiyak na sila ay mananatiling epektibo at nakaka-engganyo. Narito ang ilang mga pinakamainam na kasanayan para sa pagdaraos ng Agile retrospectives sa mga remote teams:

 1. Piliin ang tamang mga kasangkapan at platform: Gamitin ang mga video conferencing tools, collaborative documents, at ibang mga remote collaboration technologies upang mapadali ang mga talakayan at maka-kapagtipon ng feedback.

 2. Siguraduhin ang inclusivity at engagement ng remote team members: Hikayatin ang partisipasyon mula sa lahat ng miyembro ng koponan, at bigyang-pansin ang mga potensyal na hamon sa komunikasyon o pagkakaiba sa time zone kapag nagtatakda ng retrospectives.

 3. Iakma ang mga pormat ng retrospective para sa virtual na kapaligiran: Baguhin ang mga tradisyonal na pormat ng retrospective upang mas akma sa remote na setting, tulad ng paggamit ng mga digital documents, asynchronous feedback collection methods, o pag-incorporate ng icebreakers.

 4. Malagpasan ang mga hamon sa komunikasyon sa remote settings: Palakasin ang bukas at tapat na komunikasyon sa pamamagitan ng paglikha ng ligtas na virtual na espasyo para sa pagbabahagi ng feedback, bigyang-pansin ang potensyal na video o audio lag, at tiyakin na lahat ay may pagkakataong magbigay ng kontribusyon.

Sa pagkakaroon ng mga pinakamahusay na kasanayang ito, ang remote na Agile retrospectives ay maaaring maging kasing epektibo at impactful tulad ng kanilang in-person na katumbas.

Mga Icebreaker para sa Agile Retrospectives

Ang mga icebreaker ay maaaring maging epektibong paraan upang lumikha ng relaxed na kapaligiran at itaguyod ang bukas na komunikasyon sa panahon ng Agile retrospectives. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga icebreaker, tulad ng musika o mga icebreaker questions, maaaring mas maging komportable at engaged ang koponan.

 1. Musika: Gamitin ang music icebreaker feature ng TeleRetro upang magpatugtog ng background music sa panahon ng retrospective, nagbibigay ng relaxed at kaaya-ayang kapaligiran para sa koponan. Hikayatin ang mga miyembro ng koponan na ibahagi ang kanilang mga paboritong musika o lumikha ng isang collaborative na playlist na sumasalamin sa pagkakaiba-iba at kagustuhan ng koponan. Alamin pa sa: Icebreakers

 2. Mga tanong na icebreaker: Simulan ang retrospective sa isang round ng mga icebreaker questions upang matulungan ang mga miyembro ng koponan na mas makilala ang isa't isa at magtakda ng positibong tono para sa diskusyon. Gamitin ang aming Icebreaker questions upang makahanap ng malawak na uri ng mga engaging at thought-provoking na tanong na naangkop sa pangangailangan ng iyong koponan. O gamitin ang Icebreaker Bot upang makagawa ng sarili mong tanong gamit ang pinakabagong AI.

Sa pamamagitan ng pag-incorporate ng mga icebreaker sa iyong Agile retrospectives, maaari mong taguyod ang isang mas engaging, collaborative, at bukas na kapaligiran para sa mga makahulugang talakayan at patuloy na pagpapabuti.

Mga Karaniwang Hamon sa Agile Retrospectives

Kahit na may magagandang layunin, ang Agile retrospectives ay maaaring makaharap ng mga hamon at pitfalls na maaaring makasagabal sa kanilang pagiging epektibo. Sa pagiging aware sa mga potensyal na isyung ito, maaaring proactive na tugunan ng mga koponan at tiyakin na ang kanilang mga retrospectives ay nananatiling mahalaga at produktibo.

 1. Dominanteng boses o groupthink: Tiyakin na lahat ng miyembro ng koponan ay may pantay na pagkakataon na magbigay ng kanilang mga iniisip at opinyon, at hikayatin ang pagkakaiba-iba ng pag-iisip sa pamamagitan ng pag-udyok sa mas tahimik na miyembro na magbahagi ng kanilang mga pananaw.

 2. Kawalan ng aksyon o follow-through sa mga action items: Magtalaga ng malinaw na responsibilidad at accountability para sa mga action items, at regular na subaybayan ang kanilang pag-unlad upang matiyak na sila ay natutugunan at nakukumpleto.

 3. Kulang sa oras para sa retrospectives: Maglaan ng sapat na oras para sa retrospectives upang bigyang-daan ang masusing talakayan at pagninilay, habang binibigyang-pansin din ang potensyal na pagkapagod sa pagpupulong.

 4. Paglaban sa pagbabago o patuloy na pagpapabuti: Taguyod ang isang kultura na yumayakap sa pagbabago at patuloy na pagpapabuti sa pamamagitan ng pagdiriwang ng mga tagumpay, paghikayat ng pagkatuto mula sa mga pagkabigo, at pagpapalakas sa halaga ng Agile retrospectives sa pagtaguyod ng paglago at tagumpay ng koponan.

Mga Tip para sa Pagpapatakbo ng Agile Retrospectives

Ang isang bihasang facilitator ay maaaring magdala ng malaking pagkakaiba sa tagumpay ng isang Agile retrospective, lumikha ng isang engaging at produktibong kapaligiran para sa pagninilay at pagpapabuti ng koponan. Narito ang ilang mga tip para sa pagpapatakbo ng Agile retrospectives:

 1. Hikayatin ang pantay na partisipasyon mula sa lahat ng miyembro ng koponan: Lumikha ng isang inklusibong kapaligiran sa pamamagitan ng pag-anyaya ng input mula sa lahat, at tinitiyak na walang isang tao ang magdominayang sa usapan o mangibabaw sa iba.

 2. Magtanong ng open-ended at thought-provoking na mga tanong: Gumamit ng mga tanong na naghihikayat ng pagninilay at mas malalim na pag-iisip, tulad ng "Ano ang nagulat ka sa sprint na ito?" o "Paano natin mapapabuti ang paraan ng paghawak natin ng mga alitan sa loob ng koponan?"

 3. I-manage ang oras ng epektibo sa panahon ng retrospective: Maglaan ng tamang oras para sa bawat bahagi ng retrospective, at gumamit ng timeboxing techniques upang mapanatiling naka-focus at on track ang diskusyon.

 4. Magbigay ng ligtas na espasyo para sa constuctive na feedback at kritisismo: Magtatag ng mga batayan para sa diskusyon na nagtataguyod ng respeto, empatiya, at bukas na pag-iisip, at tiyakin na ang feedback ay nakatuon sa pagpapabuti kaysa sa sisihin o personal na atake.

Konklusyon

Ang Agile retrospectives ay mahalagang bahagi ng metodolohiyang Agile, na nagbibigay ng pagkakataon sa mga koponan na matuto mula sa kanilang mga karanasan, umangkop, at patuloy na magpabuti. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa iba't ibang uri ng retrospectives at pagpapatupad ng mga pinakamahusay na kasanayan para sa paghahanda, pagpapatakbo, at follow-up, maaaring ganap na pagsamantalahin ng mga koponan ang kapangyarihan ng praktis na ito sa Agile.

Mula sa mga konsiderasyon ng remote na koponan hanggang sa pagtugon sa mga karaniwang hamon, ang isang maayos na pagpapatupad ng Agile retrospective strategy ay maaaring magdulot ng kongkretong mga pagpapabuti sa pagganap, kolaborasyon, at kasiyahan ng koponan. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng Agile retrospectives bilang pangunahing elemento ng patuloy na pagpapabuti, maaaring itaguyod ng mga organisasyon ang isang kapaligiran ng paglago at tagumpay para sa kanilang mga koponan, at sa huli ay maglatag ng pundasyon para sa isang mas malakas, mas agile na organisasyon.


Balik sa TeleRetro Resources

Maranasan ang isang mas mahusay na retro

Gumawa ng isang retro sa ilang segundo at tingnan ang sarili.