TeleRetro

Okta + TeleRetro


Mga Pagbabago sa Produkto –

Tingnan lahat ng pagbabago

Maranasan ang isang mas mahusay na retro

Gumawa ng isang retro sa ilang segundo at tingnan ang sarili.