TeleRetro

Pytania do Retrospektywy Agile


28 najważniejszych pytań do zadania podczas retrospektywy agile

Aby ułatwić znaczące dyskusje podczas Waszych retrospektyw, zebraliśmy listę 28 najlepszych pytań do retrospektywy Agile. Te pytania są skategoryzowane, aby pomóc Wam uchwycić, co poszło dobrze, zidentyfikować obszary do poprawy, wymyślić pomysły, priorytetyzować elementy akcji oraz zastanowić się nad samą retrospektywą.

Lista: 28 Najlepszych Pytań do Retrospektywy Agile

1. Aby uchwycić, co poszło dobrze

 1. Co Cię zaskoczyło podczas tego sprintu?
 2. Co poszło naprawdę dobrze w tym sprincie?
 3. Za co jesteś wdzięczny z tego sprintu?
 4. Jakie były Twoje osobiste najważniejsze momenty z tego sprintu?
 5. Czego nauczyłeś się podczas tego sprintu, co pomoże Ci w przyszłości?

2. Aby zidentyfikować obszary do poprawy

 1. Co mogliśmy zrobić lepiej w tym sprincie?
 2. Jakie przeszkody napotkaliśmy podczas tego sprintu?
 3. Co robimy, co nie działa dobrze?
 4. Co mogliśmy zrobić inaczej, aby osiągnąć nasze cele?
 5. Jakie wyzwania napotkaliśmy podczas tego sprintu?

3. Aby wymyślić pomysły na poprawę:

 1. Jakie małe zmiany moglibyśmy wprowadzić, aby poprawić nasz proces?
 2. Jakie nowe narzędzia lub techniki moglibyśmy wypróbować?
 3. Jak możemy poprawić komunikację i współpracę w zespole?
 4. Co możemy zrobić, aby budować na sukcesach z tego sprintu?
 5. Jak możemy uczynić nasze środowisko pracy bardziej przyjemnym i produktywnym?

4. Aby priorytetyzować elementy akcji:

 1. Które z tych ulepszeń są dla nas najważniejsze?
 2. Jakie są najbardziej wykonalne zmiany, które możemy wprowadzić?
 3. Jakie zasoby potrzebujemy, aby wprowadzić te zmiany?
 4. Jak możemy śledzić nasze postępy i mierzyć wpływ naszych zmian?
 5. Jakie są potencjalne ryzyka i wyzwania związane z wdrożeniem tych zmian?

5. Aby zastanowić się nad retrospektywą:

 1. Czego nauczyliśmy się z tej retrospektywy?
 2. Co zobowiązujemy się robić inaczej w następnym sprincie?
 3. Jak będziemy śledzić nasze postępy i dopilnować, żebyśmy dotrzymali naszych zobowiązań?
 4. Jakie są sposoby, aby nasze retrospektywy były jeszcze bardziej wartościowe?

6. Cztery kluczowe pytania

Cztery kluczowe pytania do retrospektywy sprintu to:

 1. Co poszło dobrze?
 2. Co mogliśmy zrobić lepiej?
 3. Co zrobimy inaczej następnym razem?
 4. Czy jest coś jeszcze, o czym musimy porozmawiać?

Te pytania są zaprojektowane, aby pomóc zespołowi zastanowić się nad swoją pracą podczas sprintu, zidentyfikować obszary do poprawy i zobowiązać się do zmiany.

Są one prostym i skutecznym sposobem, aby upewnić się, że retrospektywy są skupione, produktywne i nastawione na działania.

Konkluzja

Nasza wyselekcjonowana lista 28 pytań do retrospektywy Agile jest stworzona, aby wzmocnić refleksje i działania Waszego zespołu. Skupiają się one na celebrowaniu sukcesów, adresowaniu wyzwań i wspieraniu ciągłego doskonalenia. Użyj tych pytań, aby kierować znaczącymi zmianami i prowadzić Wasz zespół do przodu.


Powrót do zasobów TeleRetro

Doświadcz lepszej retrospektywy

Stwórz retrospektywę w kilka sekund i przekonaj się sam.