TeleRetro

Câu hỏi Hồi cứu Agile


28 câu hỏi quan trọng nhất để hỏi trong một buổi hồi cứu Agile

Để hỗ trợ thảo luận ý nghĩa trong các buổi hồi cứu của bạn, chúng tôi đã tổng hợp danh sách 28 câu hỏi hồi cứu Agile tốt nhất. Những câu hỏi này được phân loại để giúp bạn ghi nhận những điều diễn ra tốt đẹp, xác định những lĩnh vực cần cải thiện, đưa ra ý tưởng, ưu tiên các mục hành động, và phản ánh về buổi hồi cứu.

Danh sách: 28 Câu hỏi Hồi cứu Agile Tốt nhất

1. Để ghi nhận những gì đã diễn ra tốt đẹp

 1. Điều gì đã khiến bạn bất ngờ trong sprint này?
 2. Điều gì thực sự diễn ra tốt trong sprint này?
 3. Bạn cảm thấy biết ơn về điều gì từ sprint này?
 4. Một vài điểm nhấn cá nhân của bạn trong sprint này là gì?
 5. Bạn đã học được gì trong sprint này sẽ giúp bạn trong tương lai?

2. Để xác định các khu vực cần cải thiện

 1. Chúng ta có thể làm điều gì tốt hơn trong sprint này?
 2. Những trở ngại nào chúng ta đã gặp phải trong sprint này?
 3. Chúng ta đang làm việc điều gì mà không hiệu quả?
 4. Chúng ta có thể làm điều gì khác để đạt được mục tiêu của mình?
 5. Một vài thách thức mà chúng ta đã gặp phải trong sprint này là gì?

3. Để đưa ra ý tưởng cải thiện:

 1. Một vài thay đổi nhỏ nào chúng ta có thể thực hiện để cải thiện quy trình?
 2. Có công cụ hay kỹ thuật mới nào chúng ta có thể thử?
 3. Làm thế nào để cải thiện giao tiếp và hợp tác trong nhóm?
 4. Chúng ta có thể làm gì để phát triển dựa trên thành công của sprint này?
 5. Làm thế nào để làm cho môi trường làm việc của chúng ta thú vị và hiệu quả hơn?

4. Để ưu tiên các mục hành động:

 1. Những cải tiến nào quan trọng nhất đối với chúng ta?
 2. Những thay đổi khả thi nhất chúng ta có thể thực hiện là gì?
 3. Chúng ta cần những nguồn lực nào để thực hiện những thay đổi này?
 4. Làm thế nào chúng ta theo dõi tiến trình và đo lường tác động của những thay đổi?
 5. Những rủi ro và thách thức tiềm tàng của việc thực hiện những thay đổi này là gì?

5. Để phản ánh về buổi hồi cứu:

 1. Chúng ta đã học được gì từ buổi hồi cứu này?
 2. Chúng ta cam kết làm điều gì khác đi trong sprint tiếp theo?
 3. Làm thế nào chúng ta theo dõi tiến trình và đảm bảo chúng ta thực hiện đúng cam kết của mình?
 4. Một vài cách làm cho các buổi hồi cứu của chúng ta còn giá trị hơn là gì?

6. Bốn câu hỏi thiết yếu

Bốn câu hỏi thiết yếu cho một buổi hồi cứu sprint là:

 1. Điều gì đã diễn ra tốt?
 2. Chúng ta có thể làm điều gì tốt hơn?
 3. Chúng ta sẽ làm điều gì khác đi trong lần sau?
 4. Có điều gì khác chúng ta cần thảo luận không?

Những câu hỏi này được thiết kế để giúp nhóm phản ánh công việc của họ trong sprint, xác định các khu vực cần cải thiện và cam kết thực hiện thay đổi.

Chúng là cách đơn giản và hiệu quả để đảm bảo rằng các buổi hồi cứu nhắm đến mục tiêu, mang lại hiệu quả và hướng tới hành động.

Kết luận

Danh sách tổng hợp 28 câu hỏi hồi cứu Agile của chúng tôi được thiết kế để nâng cao sự phản ánh và hành động của nhóm bạn. Chúng tập trung vào việc kỷ niệm thành công, giải quyết thách thức và thúc đẩy cải tiến liên tục. Sử dụng những câu hỏi này để thúc đẩy sự thay đổi ý nghĩa và hướng dẫn nhóm của bạn tiến lên.


Quay lại TeleRetro Tài nguyên

Trải nghiệm hội thảo tốt hơn

Tạo hội thảo trong vài giây & tự mình kiểm chứng.