TeleRetro

Mga Tanong sa Agile Retrospective


28 pinakamahalagang tanong na itanong sa isang agile retrospective

Upang mapadali ang makahulugang talakayan sa iyong retrospectives, nag-compile kami ng listahan ng 28 pinakamahusay na tanong para sa Agile retrospective. Ang mga tanong na ito ay naka-categorize upang matulungan kang makuha kung ano ang nagawa nang maayos, tukuyin ang mga lugar na nangangailangan ng pagpapahusay, brainstorm ng mga ideya, i-prioritize ang mga action item, at mag-reflect sa mismong retrospective.

Listahan: 28 Pinakamahusay na Tanong para sa Agile Retrospective

1. Para sa pag-capture ng mga nagawa nang maayos

 1. Ano ang mga ikinagulat mo sa sprint na ito?
 2. Ano ang talagang nagawa nang maayos sa sprint na ito?
 3. Ano ang pinapasalamatan mo mula sa sprint na ito?
 4. Ano ang ilan sa iyong mga personal na highlight mula sa sprint na ito?
 5. Ano ang natutunan mo sa sprint na ito na makakatulong sa iyo sa hinaharap?

2. Para sa pagtukoy ng mga lugar na nangangailangan ng pagpapahusay

 1. Ano ang maaari nating nagawa nang mas maayos sa sprint na ito?
 2. Anong mga hadlang ang naranasan natin sa sprint na ito?
 3. Ano ang ginagawa natin na hindi gumagana nang maayos?
 4. Ano ang maaari nating nagawa nang iba para maabot ang ating mga layunin?
 5. Ano ang ilan sa mga hamon na naranasan natin sa sprint na ito?

3. Para sa brainstorm ng mga ideya para sa pagpapahusay:

 1. Ano ang ilang maliliit na pagbabago na maaari nating gawin upang mapabuti ang ating proseso?
 2. Ano ang ilang mga bagong tools o teknika na maaari nating subukan?
 3. Paano natin mapapabuti ang komunikasyon at pakikipagtulungan sa loob ng koponan?
 4. Ano ang magagawa natin upang maipagpatuloy ang ating mga tagumpay mula sa sprint na ito?
 5. Paano natin mapapasaya at mapagbubuti ang ating work environment?

4. Para sa pag-prioritize ng mga action item:

 1. Alin sa mga pagpapahusay na ito ang pinakamahalaga sa atin?
 2. Ano ang mga pinaka paaring pagbabago na maaari nating gawin?
 3. Anong mga resources ang kailangan natin upang magawa ang mga pagbabagong ito?
 4. Paano natin matutunton ang ating progreso at masusukat ang epekto ng ating mga pagbabago?
 5. Ano ang mga potensyal na panganib at hamon sa pagpapatupad ng mga pagbabagong ito?

5. Para sa pag-reflect sa retrospective:

 1. Ano ang natutunan natin mula sa retrospective na ito?
 2. Ano ang pinangako nating gagawin nang iba sa susunod na sprint?
 3. Paano natin matutunton ang ating progreso at masiguro na susundin natin ang ating mga pangako?
 4. Ano ang ilan sa mga paraan upang gawing mas mahalaga pa ang ating mga retrospectives?

6. Ang 4 na Mahahalagang Tanong

Ang 4 na mahahalagang tanong para sa isang sprint retrospective ay:

 1. Ano ang nagawa nang maayos?
 2. Ano ang maaari nating nagawa nang mas maayos?
 3. Ano ang gagawin nating iba sa susunod na pagkakataon?
 4. Mayroon bang iba pang dapat nating pag-usapan?

Ang mga tanong na ito ay dinisenyo upang matulungan ang koponan na mag-reflect sa kanilang trabaho sa panahon ng sprint, tukuyin ang mga lugar na nangangailangan ng pagpapahusay, at magpahayag ng mga pangako para sa pagbabago.

Ang mga ito ay isang simpleng at epektibong paraan upang siguraduhing ang mga retrospectives ay nakatuon, produktibo, at nakatuon sa aksyon.

Konklusyon

Ang aming curated listahan ng 28 tanong sa Agile retrospective ay dinisenyo upang mapahusay ang mga pagninilay at aksyon ng iyong koponan. Pinagtutuunan ng pansin ang pagdiriwang ng mga tagumpay, pagtugunan ang mga hamon, at pagpapalaganap ng patuloy na pagpapahusay. Gamitin ang mga tanong na ito upang magtulak ng makahulugang pagbabago at gabayan ang iyong koponan pasulong.


Bumalik sa Mga TeleRetro Resources

Maranasan ang isang mas mahusay na retro

Gumawa ng isang retro sa ilang segundo at tingnan ang sarili.