TeleRetro

Mas Maraming Emoji, Italaga ang mga aksyon & Mga Bagong Retrospective na Format


Mga Pag-update sa Produkto –

Tingnan ang lahat ng update

Maranasan ang isang mas mahusay na retro

Gumawa ng isang retro sa ilang segundo at tingnan ang sarili.