TeleRetro

Icebreaker Music - âm nhạc và video cho các cuộc họp của bạn


Icebreaker Music - âm nhạc và video cho các cuộc họp của bạn

Âm nhạc và Video có thể đóng vai trò mạnh mẽ trong việc nâng cao tâm trạng và năng lượng trong các cuộc họp. Lợi ích tâm lý và sinh lý của chúng có thể tạo ra một không khí tích cực, sôi động giúp sáng tạo, thảo luận mở và làm việc nhóm. Nó có thể đóng vai trò như một công cụ phá băng, xóa tan những khoảnh khắc im lặng khó xử và mang lại cảm giác trải nghiệm chung cho các thành viên tham gia. Vì vậy, bên cạnh kế hoạch và bản trình bày của bạn, hãy cân nhắc lên danh sách phát hoàn hảo cho cuộc họp tiếp theo. Sau cùng, một chút giai điệu có thể là nốt nhạc còn thiếu cho cuộc họp thành công của bạn.

Cách chia sẻ âm nhạc hoặc video bằng Icebreakers

Phát nhạc rất dễ dàng trong TeleRetro. Âm nhạc Icebreakers có thể được phát đến tất cả các thành viên từ menu của Người hướng dẫn bên trong bảng retro. Bạn cần phải được chỉ định là Người hướng dẫn để truy cập menu này.

Để chia sẻ âm nhạc hoặc video, làm theo các bước sau:

 1. Từ bên trong bảng retro của bạn, điều hướng đến: Facilitator menu › Icebreaker, sau đó dán liên kết media của bạn, như hình dưới đây:

 1. Sau đó, nhấp vào Start Broadcast để chia sẻ với tất cả các thành viên.

Cách tìm các liên kết âm nhạc hoặc video được hỗ trợ

Spotify

 1. Từ bên trong Spotify, tìm bài hát, nghệ sĩ, album hoặc danh sách phát mà bạn muốn chia sẻ.
 2. Nhấp vào nút "..."
 3. Chọn "Chia sẻ"
 4. Chọn "Sao chép liên kết bài hát", hoặc "Sao chép liên kết album"

YouTube

 1. Tìm video trên YouTube mà bạn muốn chia sẻ.
 2. Trên trang video đã chọn, nhấp "Chia sẻ"
 3. Sao chép liên kết

SoundCloud

 1. Tìm bản nhạc bạn muốn chia sẻ bên trong SoundCloud.
 2. Nhấp vào "..."
 3. Chọn "Chia sẻ"
 4. Sao chép liên kết

Facebook

 1. Bên trong Facebook, tìm video mà bạn muốn chia sẻ.
 2. Trên trang video đã chọn, nhấp "Chia sẻ"
 3. Sao chép liên kết

Mixcloud

 1. Tìm bản mix mà bạn muốn chia sẻ.
 2. Trên bản nhạc đã chọn, nhấp "Chia sẻ"
 3. Sao chép liên kết

Vimeo

 1. Tìm video mà bạn muốn chia sẻ bên trong Vimeo.
 2. Trên video đã chọn, nhấp "Chia sẻ"
 3. Sao chép liên kết

DailyMotion

 1. Tìm video mà bạn muốn chia sẻ trên DailyMotion.
 2. Trên video đã chọn, nhấp "Chia sẻ"
 3. Sao chép liên kết


Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ thích sử dụng Icebreakers với đội ngũ của mình! 🎵📽🍿

Trải nghiệm hội thảo tốt hơn

Tạo hội thảo trong vài giây & tự mình kiểm chứng.