TeleRetro

Cờ Vua Hồi Tưởng

Cờ Vua

Cờ vua là một trò chơi chiến thuật và chiến lược đã tồn tại hàng thế kỷ. Đây là trò chơi đòi hỏi phải lập kế hoạch và thực hiện cẩn thận, và kết quả thường có thể được quyết định bởi một nước đi duy nhất.

Cờ Vua Hồi Tưởng là một cách thú vị và hấp dẫn để nhìn nhận các thách thức của nhóm từ góc nhìn mới. Tại sao không gạt các định dạng hồi tưởng truyền thống sang một bên và xem nhóm của bạn có thể dùng cờ vua để cải thiện trò chơi của họ như thế nào.

Khởi động

Trong khi nhóm của bạn suy nghĩ về những gì họ muốn nói, hãy nghe một số giai điệu theo chủ đề cờ vua bằng cách sử dụng tính năng IceBreaker của chúng tôi.

🏆 Chiếu Tướng

Điều gì đã làm tốt và dẫn tới thành công?

⚔️ Hòa Cờ

Những rủi ro hoặc vấn đề chúng ta đang gặp phải là gì?

🏰 Cuộc Chơi Kết Thúc

Điều gì có thể giúp chúng ta trở nên tốt hơn như một nhóm?

👸 Nước Đi Của Hậu

Ai là người thật sự nổi bật?

Bắt đầu Cờ Vua Hồi Tưởng Xem tất cả mẫu hồi tưởng

Trải nghiệm hội thảo tốt hơn

Tạo hội thảo trong vài giây & tự mình kiểm chứng.