TeleRetro

Hồi Tưởng Mùa Xuân


Định Dạng Buổi Hồi Tưởng

Mùa Xuân

Khi thế giới bắt đầu hồi sinh, đây là lúc để nuôi dưỡng sự phát triển và tiến bộ của đội ngũ bạn. Định dạng Buổi Hồi Tưởng Mùa Xuân là cách hoàn hảo để dừng lại và đánh giá hành trình mà đội ngũ của bạn đã trải qua. Lấy cảm hứng từ mùa tái sinh, định dạng này nhằm xác định các điểm mạnh và điểm yếu, và xây dựng năng lượng cần thiết để đạt được thành công.

Hãy dành thời gian cho cuộc trò chuyện nhóm, cảm thấy được truyền cảm hứng và sử dụng Buổi Hồi Tưởng Mùa Xuân để củng cố đội ngũ của bạn trong mọi cách.

🌷 Đang Nở

Những thành công nào chúng ta đã đạt được khiến chúng ta tự hào?

🐛 Lỗi Gây Phiền

Những điều gì đã gây rối loạn và giảm tinh thần?

🌱 Khởi Đầu Mới

Những ý tưởng mới nào chúng ta nên nuôi dưỡng?

🐝 Ong Chăm Chỉ

Ai đã làm việc chăm chỉ và xứng đáng được ghi nhận?

Bắt đầu Buổi Hồi Tưởng Mùa Xuân Xem tất cả mẫu hồi tưởng

Trải nghiệm hội thảo tốt hơn

Tạo hội thảo trong vài giây & tự mình kiểm chứng.