TeleRetro

Star Wars Retrospective


Định Dạng Retrospective

Star Wars Retrospective

Tập hợp đội ngũ của bạn cho một buổi retrospective liên hành tinh đầy thú vị! Hãy hòa mình vào vai trò của những chiến binh dũng cảm và các bậc hiền triết của thiên hà. Chuẩn bị kiếm ánh sáng của bạn, tận dụng Sức Mạnh, và sẵn sàng khám phá các vì sao và cả bên ngoài với Buổi Retrospective Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao. Hoàn hảo cho các lễ kỷ niệm "May the 4th Be With You" hoặc bất kỳ ngày nào để bộc lộ niềm đam mê Star Wars của mọi người.

Khởi động

Bắt đầu buổi retro với "Yoda Nói." Cùng Master Yoda trong túp lều của ông trên Dagobah. Ông ấy đang suy ngẫm về một bài học từ sprint vừa qua và cần sự khôn ngoan của bạn—tất nhiên phải đảo ngược! Đây là cách chơi:

  1. Tùy chọn, bật chế độ Brainstorming để giữ ẩn các mục nhập của người tham gia.
  2. Mời mọi người trong đội chia sẻ một bài học quý giá từ sprint trước, diễn đạt như lời của Yoda.
  3. Yêu cầu đội của bạn viết những lời khuyên của mình dưới cột '🧙 Yoda Nói'.
  4. Khi tất cả những lời khuyên đã được thu thập, tiết lộ sự khôn ngoan bằng cách tắt chế độ Brainstorming, và thảo luận sôi nổi khi bạn khám phá từng lời khuyên theo kiểu Yoda!

🧙 Yoda Nói

Những bài học khôn ngoan từ sprint, chia sẻ bằng ngôn ngữ Yoda, bạn phải

Những bài học quan trọng nào chúng ta đã học được trong sprint này? Hãy thử diễn đạt chúng theo kiểu của Yoda, như sau: "Nhiều điều phải học, chúng ta vẫn còn. Sai lầm, là người thầy vĩ đại nhất."

🌟 Những Chiến Công Vĩ Đại

Nêu bật những chiến thắng lớn nhất từ sprint

Những thành công nào chúng ta đã đạt được trong sprint này? Chia sẻ các khoảnh khắc nổi bật mà chúng ta thực sự tỏa sáng, như những ngôi sao sáng nhất trong thiên hà.

🌑 Mặt Tối

Xác định các thách thức và trở ngại đã gặp phải

Điều gì đã sai trong sprint này? Thảo luận về bất kỳ trở ngại hoặc khó khăn nào chúng ta đã gặp phải, và chúng đã ảnh hưởng thế nào đến nhiệm vụ của chúng ta.

✨ Sử Dụng Sức Mạnh!

Brainstorm cải tiến để giúp chúng ta đạt được chiến thắng

Làm thế nào chúng ta có thể cải thiện cho sprint tiếp theo? Hãy suy nghĩ sáng tạo và gợi ý các ý tưởng sử dụng Sức Mạnh để có chiến lược và giải pháp tốt hơn.

🏅 Danh Dự Kháng Chiến

Công nhận những đóng góp từ các anh hùng trong chúng ta

Ai là những người xuất sắc nhất trong sprint này? Hãy gửi lời cảm ơn đến những thành viên trong đội đã vượt qua, hoàn thành sứ mệnh của Quân Kháng Chiến.

Bắt đầu một Buổi Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao Retro Xem tất cả các mẫu retro

Trải nghiệm hội thảo tốt hơn

Tạo hội thảo trong vài giây & tự mình kiểm chứng.