TeleRetro

50 Câu Hỏi Cần Hỏi Trong Các Bản Khảo Sát Nhân Viên

Cảm xúc của nhân viên bạn sẽ phản ánh cảm xúc của khách hàng bạn.

Sybil F. Stershic

Hiểu đúng cảm xúc và nhu cầu của nhân viên không chỉ là duy trì năng suất—nó còn là việc tạo ra một môi trường hỗ trợ và hòa nhập, giúp nâng cao tinh thần, tăng cường sự tham gia và thúc đẩy thành công tổng thể. Bản khảo sát nhân viên là một công cụ mạnh mẽ trong quá trình này, cung cấp những hiểu biết quan trọng có thể dẫn đến những cải tiến đáng kể và tăng trưởng chiến lược trong tổ chức của bạn. Hãy cùng tìm hiểu cách tạo ra các bản khảo sát này một cách hiệu quả và lý do tại sao chúng lại rất quan trọng trong những môi trường làm việc động trong ngày nay.

Tầm Quan Trọng của Khảo Sát Nhân Viên

Khảo sát nhân viên rất cần thiết để khám phá ý kiến và cảm xúc thật sự của nhân viên ở mọi cấp bậc. Chúng không chỉ đo lường tinh thần và sự hài lòng mà còn cung cấp nền tảng cho phản hồi ẩn danh, vốn có thể không được biểu lộ nếu không có khảo sát. Phân tích một cách có hệ thống các phản hồi này cho phép ban quản lý đưa ra các quyết định thông minh hơn, tăng cường cả sự tích cực và năng suất tại nơi làm việc. Hơn nữa, các cuộc khảo sát thường xuyên cho thấy rằng ý kiến của nhân viên được coi trọng, giúp thúc đẩy một văn hóa tin tưởng và hòa nhập.

Thiết Kế Câu Hỏi Khảo Sát Hiệu Quả

Nghệ thuật tạo ra các câu hỏi khảo sát hiệu quả bao gồm sự rõ ràng và sâu sắc. Các câu hỏi nên dễ hiểu nhưng được thiết kế để khuyến khích các phản hồi thông tin và có thể hành động. Sử dụng thang điểm từ 1 đến 5, trong đó 1 là "Hoàn Toàn Không Đồng Ý" và 5 là "Hoàn Toàn Đồng Ý", cho phép các tổ chức đánh giá định lượng thái độ và cảm xúc, cung cấp một khuôn khổ vững chắc để phân tích và so sánh có hệ thống qua thời gian.

Các Mẫu Khảo Sát Toàn Diện cho Mọi Nhu Cầu

1. Phản Hồi Cuối Năm

 • Mục Đích: Thu thập phản hồi cuối năm để thông báo cho kế hoạch tương lai.
 • Khi Nào Sử Dụng: Hàng năm, khi kết thúc năm tài chính hoặc năm dương lịch.
 • Câu Hỏi Mẫu:
  • Tôi tin rằng những thành tựu của tôi trong năm nay đã được công nhận xứng đáng.
  • Tôi đã nhận được sự hỗ trợ cần thiết để vượt qua các thử thách thành công.
  • Tôi cảm thấy được trang bị các công cụ và tài nguyên cần thiết để thành công trong vai trò của mình.
  • Các cơ hội phát triển nghề nghiệp mà tôi được cung cấp phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp của tôi.
  • Các mục tiêu do đội ngũ của tôi đặt ra rõ ràng và khả thi.
  • Phản hồi từ ban quản lý đã giúp tôi cải thiện hiệu suất của mình.

2. Phản Hồi Đào Tạo

 • Mục Đích: Đánh giá sự liên quan và tác động của các sáng kiến đào tạo.
 • Khi Nào Sử Dụng: Sau bất kỳ sự kiện đào tạo nào.
 • Câu Hỏi Mẫu:
  • Nội dung đào tạo phù hợp với chức năng công việc của tôi.
  • Tôi tự tin áp dụng các kỹ năng đã học trong quá trình đào tạo.
  • Các giảng viên đã truyền đạt nội dung một cách hiệu quả.
  • Có các tài nguyên bổ sung để giúp tôi áp dụng những gì đã học.
  • Đào tạo đã ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả công việc của tôi.
  • Tôi cảm thấy được đội ngũ của tôi hỗ trợ trong việc áp dụng các kỹ năng mới.

3. Thu Thập Đầu Vào Chiến Lược

 • Mục Đích: Thu thập đầu vào để hình thành các quyết định chiến lược có ý nghĩa và hòa nhập.
 • Khi Nào Sử Dụng: Trước các phiên họp lập kế hoạch chiến lược.
 • Câu Hỏi Mẫu:
  • Đóng góp của tôi được coi trọng trong việc hình thành chiến lược của công ty.
  • Tôi hiểu được các mục tiêu chiến lược của công ty và cách công việc của tôi đóng góp vào chúng.
  • Các tài nguyên phân bổ cho bộ phận của tôi hỗ trợ mục tiêu chiến lược của chúng tôi.
  • Tôi được thông tin đầy đủ về các quyết định chiến lược ảnh hưởng đến công việc của tôi.
  • Các đề xuất cải tiến chiến lược của tôi được xem xét.
  • Tôi cảm thấy được tham gia vào quá trình phát triển chiến lược.

4. Sự Hài Lòng Toàn Diện của Nhân Viên

 • Mục Đích: Đánh giá định kỳ sự hài lòng công việc và khí hậu tổ chức.
 • Khi Nào Sử Dụng: Hai lần một năm, để duy trì sự nắm bắt về tinh thần toàn công ty.
 • Câu Hỏi Mẫu:
  • Đóng góp của tôi cho đội ngũ được coi trọng và công nhận.
  • Tôi hài lòng với lãnh đạo và hướng đi của công ty.
  • Các cơ hội phát triển cá nhân và nghề nghiệp đáp ứng kỳ vọng của tôi.
  • Giao tiếp trong công ty rõ ràng và hiệu quả.
  • Ý kiến ​​của tôi được xem xét trong các quyết định ảnh hưởng đến công việc của tôi.
  • Văn hóa công ty hỗ trợ sự phát triển tổng thể của tôi.

5. Kiểm Tra Hàng Quý

 • Mục Đích: Giám sát hiệu suất đang diễn ra và giải quyết các thách thức mới nổi.
 • Khi Nào Sử Dụng: Hàng quý, để duy trì sự phù hợp với các mục tiêu ngắn hạn.
 • Câu Hỏi Mẫu:
  • Tôi hiểu rõ các mục tiêu hiện tại của công ty và vai trò của mình trong việc đạt được chúng.
  • Tôi hài lòng với sự công nhận mà mình nhận được vì những đóng góp của mình.
  • Tôi nhận được sự hỗ trợ cần thiết để vượt qua các thách thức trong công việc của mình.
  • Bầu không khí đội ngũ góp phần tích cực vào hiệu suất công việc của tôi.
  • Tôi nhận được phản hồi đều đặn và mang tính xây dựng giúp tôi phát triển.
  • Các nguồn lực mà tôi có đủ cho việc thực hiện các trách nhiệm công việc của mình.

6. Hiểu Biết từ Công Việc Từ Xa

 • Mục Đích: Hiểu và nâng cao trải nghiệm làm việc từ xa.
 • Khi Nào Sử Dụng: Thường xuyên cho các nhóm làm việc từ xa.
 • Câu Hỏi Mẫu:
  • Công việc từ xa đã ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng công việc của tôi.
  • Tôi quản lý hiệu quả các thách thức của công việc từ xa.
  • Tôi cảm thấy kết nối với đội ngũ của mình, dù làm việc từ xa.
  • Công nghệ cung cấp hỗ trợ nhu cầu công việc từ xa của tôi.
  • Tôi có một môi trường làm việc tại nhà phù hợp.
  • Cân bằng công việc-cuộc sống của tôi đã cải thiện với công việc từ xa.

7. Sức Khỏe tại Nơi Làm Việc

 • Mục Đích: Thúc đẩy và đánh giá sức khoẻ nơi làm việc.
 • Khi Nào Sử Dụng: Hàng năm hoặc sau các sáng kiến về sức khỏe quan trọng.
 • Câu Hỏi Mẫu:
  • Tôi có một sự cân bằng công việc-cuộc sống tốt.
  • Tôi cảm thấy được hỗ trợ trong việc quản lý căng thẳng liên quan đến công việc.
  • Tôi khỏe mạnh và hạnh phúc trong môi trường làm việc của mình.
  • Công ty cung cấp đủ các tài nguyên về sức khỏe.
  • Tôi tham gia vào các chương trình sức khỏe mà công ty cung cấp.
  • Căng thẳng liên quan đến công việc là có thể quản lý được với tôi.

8. Đa Dạng và Hòa Nhập

 • Mục Đích: Đảm bảo một môi trường làm việc đa dạng và hòa nhập.
 • Khi Nào Sử Dụng: Hàng năm hoặc sau các sáng kiến liên quan đến đa dạng hóa.
 • Câu Hỏi Mẫu:
  • Nơi làm việc này chào đón tất cả mọi người.
  • Tôi chưa bao giờ chứng kiến hoặc trải qua sự phân biệt đối xử trong nơi làm việc.
  • Công ty chúng tôi tích cực hỗ trợ đa dạng và hòa nhập.
  • Đào tạo về đa dạng hiệu quả và được thực hiện tốt.
  • Đội ngũ phản ánh một loạt các nền tảng và quan điểm khác nhau.
  • Tôi cảm thấy thoải mái khi thảo luận về các vấn đề liên quan đến đa dạng và hòa nhập.

9. Phản Hồi về Sáng Tạo

 • Mục Đích: Khuyến khích và đo lường tư duy sáng tạo.
 • Khi Nào Sử Dụng: Sau khi triển khai các dự án mới hoặc hàng năm.
 • Câu Hỏi Mẫu:
  • Tôi được khuyến khích chia sẻ những ý tưởng mới.
  • Có ít rào cản đối với sự sáng tạo trong các đội ngũ của chúng tôi.
  • Các giải pháp sáng tạo được chào đón và thường được thực hiện.
  • Ban quản lý tiếp nhận các ý tưởng mới.
  • Tôi cảm thấy là một phần của văn hóa coi trọng sự sáng tạo.
  • Tư duy sáng tạo được công nhận và khen thưởng.

10. Phản Hồi về Triển Khai Công Nghệ

 • Mục Đích: Đánh giá việc triển khai và áp dụng các công nghệ mới.
 • Khi Nào Sử Dụng: Sau khi triển khai công nghệ mới.
 • Câu Hỏi Mẫu:
  • Tôi đã được chuẩn bị tốt để sử dụng công nghệ mới.
  • Các công cụ mới đã tăng cường hiệu suất của tôi.
  • Quá trình chuyển đổi sang các hệ thống mới diễn ra mượt mà và được hỗ trợ tốt.
  • Tôi hiểu được lợi ích của công nghệ mới.
  • Đào tạo về công nghệ mới hiệu quả và kịp thời.
  • Hỗ trợ luôn sẵn sàng cho các vấn đề liên quan đến công nghệ.

Kết Luận

Khảo sát nhân viên không chỉ đo lường sự hài lòng; chúng đóng vai trò then chốt trong việc định hình một nơi làm việc ưu tiên sự phát triển và phản hồi. Hiệu quả của những cuộc khảo sát này không kết thúc chỉ với việc thu thập dữ liệu; nó được xác định một cách quan trọng bởi cách bạn phản hồi và hành động dựa trên các thông tin thu được.

Sau khi tiến hành các bản khảo sát, điều quan trọng là truyền đạt kết quả cho đội ngũ của bạn và thực hiện các thay đổi có thể nhìn thấy dựa trên phản hồi. Cách tiếp cận này không chỉ củng cố lòng tin của nhân viên vào quy trình mà còn xác nhận rằng đóng góp của họ thực sự ảnh hưởng đến các thay đổi trong tổ chức. Bằng cách hoàn toàn tiếp nhận cả các phản hồi và các trách nhiệm mà chúng gợi ý, tổ chức của bạn có thể xây dựng một đội ngũ nhân viên tham gia và có động lực hơn, chuẩn bị đầy đủ để cùng nhau đương đầu với các thách thức trong tương lai.


Quay lại TeleRetro Resources

Trải nghiệm hội thảo tốt hơn

Tạo hội thảo trong vài giây & tự mình kiểm chứng.