TeleRetro

Christmas Retrospective

Tổng Kết Cuối Năm Giáng Sinh

Lời chào mùa lễ! Cuối năm là khoảng thời gian hoàn hảo để xem lại những gì đã và chưa làm tốt trong năm qua. Chúng tôi đã tạo ra mẫu retro Giáng sinh này để giúp đội ngũ của bạn đắm chìm trong không khí lễ hội và thưởng thức một cuộc thảo luận sôi nổi 🎄.

Khởi động

Một trong những cách tốt nhất để mọi người vào tinh thần của mùa lễ là thông qua âm nhạc. Chúng tôi đề nghị yêu cầu đóng góp vào danh sách phát Giáng sinh trên Spotify (hoặc sử dụng một danh sách có sẵn), và chia sẻ nó với đội ngũ của bạn trong khi tiến hành retro của bạn sử dụng tính năng Icebreaker của chúng tôi.

Bắt đầu retro của bạn bằng cách giới thiệu định dạng, sau đó khi bạn mời đội ngũ của mình đóng góp ý tưởng, hãy bật nhạc của bạn, cầm một cốc đồ uống nóng ☕️ và thưởng thức cuộc thảo luận.

🤥 Danh sách nghịch ngợm

Điều gì đã tệ và cần phải cho vào danh sách nghịch ngợm?

😄 Danh sách ngoan

Điều gì đã tốt và nên cho vào danh sách ngoan?

🎁 Tất cả những gì tôi muốn cho Giáng sinh là...

Bạn thực sự muốn gì để giúp đội ngũ & dự án?

🎅🏻 Lời chào từ ông già Noel

Chia sẻ một ít lời khen ngợi cho đồng nghiệp của bạn!

Bắt đầu Retro Giáng Sinh Xem tất cả các mẫu retro

Trải nghiệm hội thảo tốt hơn

Tạo hội thảo trong vài giây & tự mình kiểm chứng.