TeleRetro

Hồi tưởng FLAT

Hồi tưởng FLAT

Format FLAT (Tương lai, Bài học, Thành tựu, Cảm ơn) cung cấp một cách tiếp cận cấu trúc cho các buổi hồi tưởng, nhấn mạnh cả sự suy nghĩ về tương lai và quá trình phản ánh. Bằng cách tập trung vào hướng đi trong tương lai của đội nhóm trong khi vẫn ghi nhận các bài học và thành tựu, nó cung cấp một cái nhìn toàn diện về hành trình của đội nhóm. Phần cảm ơn cũng đảm bảo rằng các thành viên trong nhóm nhận ra và trân trọng những đóng góp của nhau.

Khi nào nên chọn FLAT

FLAT đặc biệt phù hợp cho những nhóm đánh giá cao sự suy ngẫm cân bằng, kết hợp cả lập kế hoạch cho tương lai và học hỏi từ quá khứ. Nó lý tưởng cho các nhóm ở cuối những mốc quan trọng, nơi mà việc định hướng tương lai cũng quan trọng như việc hiểu các kinh nghiệm đã qua. Nếu đội nhóm của bạn muốn ghi nhận thành tựu, học hỏi từ các trải nghiệm và đặt ra các mục tiêu rõ ràng cho tương lai, hồi tưởng FLAT là lựa chọn phù hợp.

🔮 Tương lai

Hướng đi của chúng ta trong tương lai là gì?

Phần này là về việc thiết lập lộ trình cho những gì phía trước. Đây là cơ hội để cả nhóm thảo luận về các mục tiêu, khát vọng, và hướng đi họ muốn theo đuổi trong các sprint hoặc dự án sắp tới.

🤔 Bài học

Chúng ta đã học được gì?

Suy ngẫm là chìa khóa để phát triển. Tại đây, đội nhóm có thể thảo luận về những hiểu biết họ đã có được, những thách thức họ đã đối mặt, và những bài học họ sẽ mang theo.

🏆 Thành tựu

Chúng ta sẽ ăn mừng điều gì?

Mỗi hành trình đều có những cột mốc. Phần này là về việc ghi nhận các thành tựu, dù lớn hay nhỏ, và ăn mừng những thành công của đội nhóm.

🌟 Cảm ơn

Bạn muốn cảm ơn ai?

Lòng biết ơn tạo ra một môi trường nhóm tích cực. Cột này cho phép các thành viên trong nhóm bày tỏ sự biết ơn đối với nhau, ghi nhận những nỗ lực, hỗ trợ hoặc bất kỳ điều gì đã tạo ra sự khác biệt.


Format hồi tưởng FLAT là về sự cân bằng. Bằng cách kết hợp suy nghĩ về tương lai với sự phản ánh và lòng biết ơn, nó đảm bảo rằng các đội nhóm có cái nhìn toàn diện về hiệu suất của mình, thúc đẩy sự phát triển và đoàn kết.

Bắt đầu một buổi hồi tưởng FLAT Xem tất cả các mẫu hồi tưởng

Trải nghiệm hội thảo tốt hơn

Tạo hội thảo trong vài giây & tự mình kiểm chứng.