TeleRetro

Start Stop Continue Retrospective

Bắt Đầu Dừng Lại Tiếp Tục Retrospective

Thế giới của các hồi cứu agile rất phong phú với nhiều định dạng, mỗi cái được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu và động lực khác nhau của từng nhóm. Trong số đó, mẫu Bắt Đầu Dừng Lại Tiếp Tục đứng vững như một cổ điển vượt thời gian. Vẻ đẹp của nó nằm ở sự đơn giản, cung cấp một khuôn khổ rõ ràng để các nhóm phản ánh về cách làm việc của mình. Cho dù bạn là người mới bắt đầu tiếp cận agile hay là người có kinh nghiệm, định dạng này cung cấp một nền tảng đơn giản để thảo luận có ý nghĩa.

Đối với các nhóm tìm kiếm một cách tiếp cận nhiều lớp hơn trong hồi cứu của mình, định dạng Starfish có thể đáng để khám phá.

Khi nào nên chọn Bắt Đầu Dừng Lại Tiếp Tục

Chọn định dạng Bắt Đầu Dừng Lại Tiếp Tục khi sự đơn giản là mục tiêu. Nó hoàn hảo cho các nhóm mới bắt đầu với các hồi cứu, đảm bảo rằng quy trình không quá áp đảo. Nhưng sự đơn giản của nó cũng hấp dẫn các nhóm có kinh nghiệm muốn tránh xa những yếu tố phức tạp và tập trung vào các khía cạnh cốt lõi của hiệu suất. Nếu nhóm của bạn quý trọng những phản hồi và thảo luận trực tiếp, rõ ràng, định dạng này là một lựa chọn đáng tin cậy.

🚀 Bắt Đầu

Chúng ta có thể làm gì mới để cải thiện cách làm việc của mình?

Sáng tạo và cải tiến đi đôi với nhau. Cột này mời gọi các góc nhìn và ý tưởng mới. Nó về việc khám phá những tuyến đường và chiến lược mới có thể nâng cao hiệu suất của đội.

⛔️ Dừng Lại

Những gì chúng ta đã thử nghiệm nhưng không hiệu quả và nên bỏ?

Không phải tất cả các thí nghiệm đều mang lại kết quả tích cực và điều đó không sao cả. Phần này là về việc nhận ra những gì không hiệu quả và quyết định rời xa nó. Đó là cam kết hướng tới hiệu quả và hiệu suất.

👍 Tiếp Tục

Chúng ta đang làm điều gì rất tốt mà nên tiếp tục làm?

Sự nhất quán là chìa khóa để thành công lâu dài. Tại đây, nhóm có thể nêu bật những thực hành đang mang lại kết quả. Đó là một sự tôn vinh những gì đang hoạt động và một khẳng định để duy trì đà phát triển.

🌟 Cảm ơn

Ai đang làm một công việc tuyệt vời và tại sao?

Sự công nhận nuôi dưỡng động lực. Cột này là không gian để tôn vinh các thành viên nhóm đã có những đóng góp đáng kể. Đó là việc ghi nhận công việc khó khăn, sự cống hiến và tác động tích cực mà các cá nhân mang lại.


Mẫu hồi cứu Bắt Đầu Dừng Lại Tiếp Tục là một minh chứng cho ý tưởng rằng đôi khi, sự đơn giản là sự tinh tế nhất. Bằng cách cung cấp một cấu trúc rõ ràng và ngắn gọn, nó đảm bảo rằng các nhóm duy trì tập trung vào việc cải tiến liên tục, ăn mừng thành công và giải quyết thách thức một cách trực tiếp.

Khởi động hồi cứu Bắt Đầu Dừng Lại Tiếp Tục Xem tất cả các mẫu hồi cứu

Trải nghiệm hội thảo tốt hơn

Tạo hội thảo trong vài giây & tự mình kiểm chứng.