TeleRetro

Lễ Tạ Ơn Retrospective

Source: Freepik

Lễ Tạ Ơn

Khi kỳ nghỉ Lễ Tạ Ơn đến gần, đây là thời điểm hoàn hảo để nhóm của bạn tạm dừng và suy ngẫm về tất cả những gì các bạn đã đạt được cùng nhau. Định dạng Retrospective Lễ Tạ Ơn là cách tuyệt vời để đưa mọi người vào tâm trạng biết ơn và cảm kích. Định dạng này lấy cảm hứng từ tinh thần của Lễ Tạ Ơn, và sẽ giúp nhóm của bạn xác định những điều mà các bạn biết ơn, cũng như những lĩnh vực cần cải thiện.

Tập hợp nhóm của bạn lại, thưởng thức một miếng bánh pumpkin pie và cùng suy ngẫm về tất cả những gì bạn đã đạt được qua buổi Retrospective Lễ Tạ Ơn của chúng tôi.

🍇 Nước Sốt Cranberry

Điều gì đã từng chua chát mà có thể cải thiện?

🦃 Bữa Tối Lễ Tạ Ơn

Điều gì đã diễn ra tốt đẹp mà chúng ta biết ơn?

🥧 Bánh Pumpkin Pie

Điều gì đã ngọt ngào và thỏa mãn?

🙏 Tạ Ơn

Ai xứng đáng được cảm ơn vì sự nỗ lực của họ?

Bắt đầu Lễ Tạ Ơn Retro Xem tất cả các mẫu retro

Trải nghiệm hội thảo tốt hơn

Tạo hội thảo trong vài giây & tự mình kiểm chứng.