TeleRetro

Buổi Nhìn Lại Ngày Valentine

Buổi Nhìn Lại Ngày Valentine

Hãy đón nhận tinh thần yêu thương, hỗ trợ và hợp tác với buổi nhìn lại Ngày Valentine. Tập hợp đội của bạn để suy ngẫm về những liên kết gắn kết các bạn, niềm đam mê thúc đẩy công việc của bạn, và sự chăm sóc mà mỗi thành viên trong đội đóng góp.

Bước vào bầu không khí ấm áp và biết ơn với mẫu retro chân thành này.

Lời Chào Nồng Hậu

Bắt đầu buổi làm việc với tính năng GIFs của chúng tôi bằng cách khuyến khích đội của bạn chia sẻ ảnh GIF yêu thích về Ngày Valentine. Tạo một giọng điệu tích cực và chân thành cho cuộc thảo luận.

🌹 Những Điều Đẹp

Những điểm mạnh hoặc phẩm chất độc đáo nào chúng ta yêu thích về đội của mình?

💔 Những Trái Tim Tan Vỡ

Những thử thách hoặc đau điểm nào chúng ta đang đối mặt cần được giải quyết một cách cẩn trọng?

💝 Những Thành Công Ngọt Ngào

Những thành tựu nào khiến trái tim chúng ta rung động?

💌 Những Bức Thư Tình

Hãy viết một lời cảm ơn hoặc lời động viên tới một thành viên khác trong đội vì điều gì đó cụ thể họ đã đóng góp.

Bắt đầu buổi nhìn lại Ngày Valentine Xem tất cả mẫu retro

Trải nghiệm hội thảo tốt hơn

Tạo hội thảo trong vài giây & tự mình kiểm chứng.