TeleRetro

Buổi Phản Tư Mùa Thu

Mùa Thu

Khi những chiếc lá bắt đầu rụng, đã đến lúc đội của bạn nên dừng lại và suy ngẫm về vài tháng qua. Định dạng Buổi Phản Tư Mùa Thu là cách hoàn hảo để đưa mọi người vào tâm thế suy ngẫm và phát triển. Định dạng này được lấy cảm hứng từ mùa thay đổi, và sẽ giúp đội của bạn nhận diện được các khu vực cần cải thiện và cách để tiến lên.

Hãy lấy một đồ uống ấm, tìm một chỗ ngồi ấm cúng và tận hưởng việc suy ngẫm với đội của mình với Buổi Phản Tư Mùa Thu.

Khởi động

Hãy khơi gợi cảm giác về mưa và lattes nồng hương bằng cách chơi một số bản nhạc theo chủ đề mùa thu với tính năng IceBreaker khi đội của bạn chia sẻ phản hồi.

🍃 Không Khí Mát Mẻ

Điều gì khiến chúng ta cảm thấy tươi mới và ngạc nhiên?

🌧️ Ngày Mưa

Điều gì đã thách thức chúng ta và khiến chúng ta khó khăn?

🍂 Lá Rụng

Điều gì chúng ta đã có đủ và nên từ bỏ?

🌰 Thu Hoạch

Hãy ăn mừng những thành công và những người đã làm nên thành công đó!

Bắt đầu Buổi Phản Tư Mùa Thu Xem tất cả mẫu phản tư

Trải nghiệm hội thảo tốt hơn

Tạo hội thảo trong vài giây & tự mình kiểm chứng.