TeleRetro

Hồi Tưởng Những Người Yêu Mèo


Định Dạng Hồi Tưởng

Hồi Tưởng Những Người Yêu Mèo

Meow! Đem tình yêu với những chú mèo của bạn vào cuộc họp hồi tưởng với định dạng Những Người Yêu Mèo của chúng tôi. Định dạng hồi tưởng vui tươi và thú vị này kỷ niệm những khoảnh khắc lấy cảm hứng từ mèo trong hành trình của nhóm bạn, trong khi vẫn tập trung vào các chủ đề quan trọng như thành công, thử thách và sự công nhận thành viên nhóm.

Khởi động

Bắt đầu buổi hồi tưởng với trò chơi "Phản Ứng Của Mèo". Yêu cầu mỗi thành viên nghĩ về một sự kiện hoặc thành tựu gần đây trong dự án và mô tả cách một chú mèo có thể phản ứng với nó (ví dụ: kêu gừ gừ với sự thỏa mãn, nhảy cẫng lên vì phấn khích, hoặc ngủ quên cả sự kiện). Sau khi chia sẻ phản ứng của mình, mời các thành viên trao đổi suy nghĩ về những câu trả lời tưởng tượng và khám phá những bài học quý giá ẩn chứa bên trong, đồng thời giữ cho không khí luôn sôi nổi và đầy tinh thần.

Khi mọi người đã chia sẻ và thảo luận phản ứng của mèo, tiến hành các hoạt động chính của buổi hồi tưởng.

🐈 Phản Ứng Của Mèo

Trong suốt buổi hồi tưởng, tạo một phần bảng dành riêng cho việc chia sẻ và thảo luận trò chơi Phản Ứng Của Mèo đã chơi trong phần khởi động.

😻 Sự Hoàn Hảo

Kỷ niệm những thành tựu đã làm cho nhóm bạn cảm thấy hài lòng trong suốt kỳ sprint.

🙀 Lông Rụng

Thảo luận về các thử thách và trở ngại mà nhóm đã gặp phải, và khám phá cách để ngăn chặn chúng hoặc đối phó hiệu quả hơn trong tương lai.

🐾 Dừng Chân & Suy Ngẫm

Dành một chút thời gian để suy ngẫm về hiệu suất tổng thể của nhóm và thảo luận về các khu vực cần cải thiện hoặc các chiến lược mới có thể áp dụng trong kỳ sprint tiếp theo.

🏆 Những Chú Mèo Tuyệt Vời

Công nhận các thành viên của nhóm có sự phối hợp xuất sắc, tận tụy và thái độ tích cực.

Bắt đầu Hồi Tưởng Những Người Yêu Mèo Xem tất cả các mẫu hồi tưởng

Trải nghiệm hội thảo tốt hơn

Tạo hội thảo trong vài giây & tự mình kiểm chứng.