TeleRetro

WWW: Đã Làm Tốt, Khá Tốt, Không Tốt

Hình Thức Retrospective WWW

Retrospectives đóng vai trò then chốt trong hành trình agile, mang lại cho các đội nhóm một cách cấu trúc để phản ánh về tiến trình và thách thức của họ. Trong khi có nhiều hình thức retrospective khác nhau, hình thức WWW nổi bật với cấu trúc rõ ràng và ngắn gọn, là lựa chọn tuyệt vời cho các đội nhóm muốn có những phản ánh đơn giản và trực tiếp.

Khi Nào Nên Chọn WWW

Hình thức WWW đặc biệt hữu ích cho các đội nhóm đánh giá cao sự rõ ràng và trực tiếp. Nếu đội của bạn đang tìm kiếm một phương pháp không phức tạp cho các buổi retrospective, mà không bị rối bởi quá nhiều danh mục hay chi tiết phức tạp, thì WWW là một lựa chọn vững chắc. Nó cũng lý tưởng cho các đội nhóm mới tiếp cận với retrospective hoặc những nhóm muốn thay đổi từ những hình thức phức tạp hơn.

👍 Đã Làm Tốt

Những thứ đã làm rất tốt

Cột này tôn vinh những thành công của đội nhóm. Đây là cơ hội để làm nổi bật những gì đã diễn ra xuất sắc, dù đó là một quy trình, một chiến lược, hay sự đóng góp cá nhân. Nhận diện những thành tựu này không chỉ tạo động lực tích cực cho đội nhóm mà còn đặt ra chuẩn mực cho những nỗ lực tiếp theo.

🤔 Khá Tốt

Những thứ cần chỉnh sửa một chút

Phần này dành cho những phản ánh mang tính xây dựng. Đây là việc xác định những khu vực đã có tiềm năng nhưng có thể cần chỉnh sửa một chút. Dù đó là một công cụ mới đang trong quá trình tích hợp hoặc một chiến lược đã gần như hoàn thiện nhưng chưa phải, cột này khuyến khích cải tiến theo hướng lặp lại.

👎 Không Tốt

Những thứ không hiệu quả

Tính mở rộng là chìa khóa ở đây. Cột này cho phép đội nhóm thảo luận về những thách thức gặp phải, mà không đổ lỗi. Mục tiêu là hiểu rõ những trở ngại và lên kế hoạch cách vượt qua chúng trong những chu kỳ sprint kế tiếp.


Sự đơn giản của hình thức retrospective WWW chính là sức mạnh lớn nhất của nó. Nó cung cấp cho các đội nhóm một khung rõ ràng để phân loại các phản ánh của họ, giúp các cuộc thảo luận tập trung và mang tính hành động cao. Giống như tất cả các hình thức retrospective khác, mục tiêu cuối cùng là cải tiến liên tục, và hình thức WWW là một công cụ quý giá để đạt được điều đó.

Bắt đầu một buổi WWW Retro Xem tất cả mẫu retro

Trải nghiệm hội thảo tốt hơn

Tạo hội thảo trong vài giây & tự mình kiểm chứng.