TeleRetro

Plus, Minus, Interesting Retrospective

Plusy, Minusy, Ciekawe

Plusy, Minusy, Ciekawe (PMI) to wszechstronne narzędzie myślowe – strukturalny framework do analizy pozytywów, negatywów i interesujących aspektów każdej sytuacji. Dzięki podejściu PMI, wkraczasz w ten uporządkowany sposób myślenia i prowadzisz swój zespół do przeglądania wyzwań i możliwości z wielu perspektyw.

Odejdź od liniowego myślenia i przyjmij bardziej wszechstronne podejście z tym wglądowym i zrównoważonym frameworkiem.

✅ Plusy

Podkreśl i świętuj sukcesy zespołu oraz skuteczne strategie

Co nam się udało? Zidentyfikuj i celebruj sukcesy oraz mocne strony swojego zespołu, uznając strategie i wysiłki, które przyniosły pozytywne rezultaty.

⛔️ Minusy

Identifikuj wyzwania i obszary do poprawy w otwartym, zaufanym środowisku

Jakie napotkaliśmy wyzwania lub przeszkody? Otwarcie omów trudności, błędy lub obszary, w których zespół czuje, że jest miejsce na poprawę, wspierając środowisko zaufania i przejrzystości.

💡 Ciekawe

Omów nieoczekiwane odkrycia i wnioski, promuj ciekawość i uczenie się

Czego się nauczyliśmy lub co nas zaintrygowało? Podziel się spostrzeżeniami, niespodziewanymi wynikami lub interesującymi obserwacjami, które się pojawiły. To przestrzeń na ciekawość i naukę, gdzie zespół może omówić niuanse i złożoności swoich doświadczeń.

🚀 Następne kroki (Opcjonalnie)

Okresl kroki do wykonania, aby budować na mocnych stronach, rozwiązywać wyzwania i wykorzystywać nowe możliwości

W oparciu o nasze spostrzeżenia dotyczące Plusów, Minusów i Ciekawych, jakie są nasze konkretne kroki do przodu? Ustal jasne i osiągalne cele, aby wykorzystać swoje mocne strony, rozwiązać trudności oraz odkrywać nowe możliwości rozwoju i innowacji.

Na końcu retrospektywy, zawsze pamiętaj, aby uznać i docenić wkład każdego członka zespołu, doceniając unikalną wartość, którą wnoszą.

Rozpocznij retrospektywę Plus Minus Ciekawe Zobacz wszystkie szablony retrospektyw

Doświadcz lepszej retrospektywy

Stwórz retrospektywę w kilka sekund i przekonaj się sam.