TeleRetro

Plus, Minus, Interesting Retrospective

Plus, Minus, Interesting

Plus, Minus, Interesting (PMI) là một công cụ tư duy linh hoạt – một khung phân tích có cấu trúc để đánh giá các mặt tích cực, tiêu cực và các khía cạnh thú vị của bất kỳ tình huống nào. Với phương pháp PMI, bước vào tư duy có cấu trúc này và hướng dẫn đội ngũ của bạn nhìn nhận các thử thách và cơ hội từ nhiều khía cạnh khác nhau.

Chuyển đổi từ tư duy tuyến tính và đón nhận cách tiếp cận toàn diện hơn với khung phân tích sáng suốt và cân bằng này.

✅ Điều Tốt

Nổi bật và kỷ niệm thành công và chiến lược hiệu quả của đội ngũ

Điều gì đã hoạt động tốt đối với chúng ta? Xác định và kỷ niệm những thành công và điểm mạnh của đội ngũ, công nhận các chiến lược và nỗ lực đã mang lại kết quả tích cực.

⛔️ Điều Không Tốt

Xác định các thách thức và khu vực cần cải thiện trong một môi trường mở và đáng tin cậy

Chúng ta đã gặp phải những khó khăn hoặc trở ngại gì? Thảo luận công khai về những khó khăn, sai lầm, hoặc các khu vực mà đội ngũ cảm thấy cần cải thiện, tạo ra một môi trường tin tưởng và minh bạch.

💡 Điều Thú Vị

Thảo luận về những phát hiện và thông tin bất ngờ, thúc đẩy sự tò mò và học hỏi

Chúng ta đã học được gì hoặc thấy gì thú vị? Chia sẻ những thông tin, kết quả bất ngờ hoặc những quan sát thú vị đã xuất hiện. Đây là nơi dành cho sự tò mò và học hỏi, nơi đội ngũ có thể thảo luận về những sự phức tạp và chi tiết trong trải nghiệm của họ.

🚀 Bước Tiếp Theo (Tùy chọn)

Xác định các bước hành động để phát huy điểm mạnh, giải quyết thách thức và khám phá cơ hội mới

Dựa trên những hiểu biết từ Điều Tốt, Điều Không Tốt và Điều Thú Vị, các bước hành động tiếp theo của chúng ta là gì? Đặt ra các mục tiêu rõ ràng và có thể đạt được để tận dụng điểm mạnh của bạn, giải quyết thách thức và khám phá cơ hội mới để phát triển và đổi mới.

Cuối cùng của hồi tưởng, luôn nhớ công nhận và đánh giá cao sự đóng góp của từng thành viên trong đội, công nhận giá trị độc đáo mà họ mang lại.

Bắt đầu hồi tưởng Plus Minus Interesting Xem tất cả các mẫu hồi tưởng

Trải nghiệm hội thảo tốt hơn

Tạo hội thảo trong vài giây & tự mình kiểm chứng.