TeleRetro

Phản hồi nhóm Ý tưởng mới

Ý tưởng mới

Định dạng phản hồi nhóm Agile Ý tưởng mới là một cách tuyệt vời để các đội ngũ đưa ra giải pháp sáng tạo cho các vấn đề. Nó cũng là một cách tuyệt vời để học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ. Ý tưởng mới giúp đội ngũ tập trung vào các khía cạnh tích cực của công việc và tìm ra các giải pháp mới cho những vấn đề cũ.

Định dạng này rất đơn giản: mỗi thành viên trong nhóm viết xuống một hoặc nhiều ý tưởng mới, sau đó nhóm thảo luận và bỏ phiếu cho các ý tưởng đó. Những ý tưởng được nhiều phiếu nhất trở thành các nhiệm vụ hành động mới của đội.

Đây là một định dạng nhanh chóng và dễ dàng có thể được sử dụng ở bất kỳ giai đoạn nào của dự án, và nó là một cách tuyệt vời để thu thập ý kiến từ tất cả mọi người trong đội. Bằng cách động não ý tưởng mới, các đội ngũ có thể học hỏi lẫn nhau và đưa ra các giải pháp sáng tạo cho vấn đề. Định dạng này cũng cho phép các đội ngũ theo dõi tiến trình và xác định các khu vực mà họ cần tiếp tục làm việc.

Khởi động

Đặt ra một số quy tắc cơ bản cho buổi họp để đảm bảo hiệu quả tối đa bằng cách tạo ra một môi trường an toàn và thoải mái cho tất cả các thành viên tham gia.

Nếu bạn muốn tạo ra các ý tưởng về một chủ đề cụ thể, hãy bắt đầu bằng cách làm rõ vấn đề hoặc thách thức mà bạn đang đối mặt hoặc muốn giải quyết. Khuyến khích những ý tưởng táo bạo và không lo lắng về việc đánh giá chúng ban đầu – mục tiêu là tạo ra thật nhiều ý tưởng càng tốt. Yêu cầu mọi người xây dựng dựa trên ý tưởng của nhau, để nếu ai đó có một ý tưởng mà họ thích, hãy tiếp tục phát triển nó để làm cho nó thậm chí tốt hơn.

Kết thúc

Khi bạn có một danh sách dài các ý tưởng, hãy bắt đầu nhóm chúng lại với nhau dựa trên sự tương đồng. Điều này sẽ giúp bạn nhìn thấy các mẫu và tạo ra nhiều ý tưởng hơn nữa. Bắt đầu một phiên bỏ phiếu để đánh giá các ý tưởng và chọn ra những ý tưởng tốt nhất. Cuối cùng, tạo ra các hành động để bắt đầu đưa các ý tưởng vào thực hiện, và hãy chắc chắn theo dõi để đảm bảo hiệu quả của chúng.

😄 Làm tốt

Những điều đã làm tốt

😬 Chưa tốt

Những điều chưa làm tốt

💡 Ý tưởng mới

Những điều chúng ta nên thử

Bắt đầu Phản hồi nhóm Ý tưởng mới Xem tất cả mẫu phản hồi nhóm

Trải nghiệm hội thảo tốt hơn

Tạo hội thảo trong vài giây & tự mình kiểm chứng.