TeleRetro

Mad Sad Glad Retrospective

Mad Sad Glad Retrospective

Cảm xúc đóng vai trò then chốt trong động lực và hiệu suất của đội nhóm. Buổi hồi tưởng Mad Sad Glad khai thác những cảm xúc này, mang đến một nền tảng rõ ràng và ngắn gọn để các thành viên trong đội thể hiện cảm xúc của mình. Bằng cách tập trung vào các khía cạnh cảm xúc, định dạng này đảm bảo rằng những vấn đề tiềm ẩn, thường bị bỏ qua trong các buổi hồi tưởng tập trung vào nhiệm vụ, được đưa lên hàng đầu.

Khi nào nên chọn Mad Sad Glad

Hãy chọn Mad Sad Glad khi bạn cảm thấy cần phải giải quyết sự hạnh phúc cảm xúc của đội. Nó đặc biệt hiệu quả sau những sprint hoặc dự án đầy thử thách, đảm bảo rằng các thành viên trong đội cảm thấy được lắng nghe và hiểu. Nếu bạn muốn thúc đẩy sự đồng cảm, hiểu biết, và sự kết nối sâu sắc hơn giữa các thành viên trong đội, định dạng này là lựa chọn hàng đầu.

😱 Điên tiết

Điều gì làm bạn tức giận hoặc cản trở bạn làm việc?

Cột này là nơi để trút bỏ những sự thất vọng. Dù đó là một trở ngại lặp đi lặp lại, một quy trình không hiệu quả, hay bất kỳ trở ngại nào khác, đây là không gian để trình bày tất cả và thảo luận các giải pháp tiềm năng.

😭 Buồn bã

Điều gì làm bạn buồn hoặc bạn cảm thấy chúng ta có thể làm tốt hơn?

Sự buồn bã thường xuất phát từ những cơ hội bị bỏ lỡ hoặc tiềm năng không được khai thác hết. Ở đây, các thành viên trong đội có thể thảo luận về những gì họ cảm thấy thiếu sót hoặc những khu vực mà đội có thể cải thiện.

😄 Vui mừng

Điều gì làm bạn vui và khiến bạn cảm thấy chúng ta đang làm tốt?

Mỗi đám mây đều có viền bạc. Phần này là để chúc mừng những thành công, dù lớn hay nhỏ. Đây là dịp để thừa nhận những gì đang diễn ra đúng cách và đánh giá cao những nỗ lực đằng sau những thành công đó.

🌟 Tuyên dương

Ai là người bạn cảm thấy rất thân thiện hoặc giúp đỡ?

Một chút công nhận có thể đi rất xa. Cột này dành riêng để chúc mừng những thành viên trong đội đã có ảnh hưởng tích cực, dù qua công việc của họ, thái độ, hay bằng cách giúp đỡ khi cần thiết.


Buổi hồi tưởng Mad Sad Glad là một lời nhắc nhở rằng đằng sau mỗi nhiệm vụ và dự án, luôn có những cảm xúc con người đang hoạt động. Bằng cách đối mặt với những cảm xúc này trực tiếp, các đội có thể xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ hơn, giải quyết những vấn đề tiềm ẩn, và mở đường cho một môi trường làm việc hòa hợp và hiệu quả hơn.

Bắt đầu buổi hồi tưởng Mad Sad Glad Xem tất cả các mẫu hồi tưởng

Trải nghiệm hội thảo tốt hơn

Tạo hội thảo trong vài giây & tự mình kiểm chứng.