TeleRetro

Hồi Tưởng Năm Mới


Định Dạng Hồi Tưởng

Hồi Tưởng Năm Mới

Khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời, chúng tôi sẵn sàng bước vào Hồi Tưởng Năm Mới. Đây là lúc để suy nghĩ về quá khứ và hướng tới tương lai, đón nhận cả thành tựu lẫn những bài học đã học được. Hãy cùng nâng ly chào đón khởi đầu mới và khơi dậy những tia sáng sáng tạo cho năm sắp tới!

🎉 Điểm Nổi Bật & Suy Nghĩ

Suy ngẫm về những khoảnh khắc đáng nhớ của năm qua. Chia sẻ những thành công nổi bật và những điều quan trọng mà đội của bạn đã học được.

🎆 Buông Bỏ & Tiến Lên

Xác định những thách thức từ năm qua để lại phía sau. Thảo luận về những điều không nên mang theo vào năm mới.

🎇 Cuộc Cách Mạng Cam Kết

Đặt ra các mục tiêu cho năm sắp tới. Chia sẻ những gì đội ngũ mong muốn đạt được, cả tập thể và cá nhân.

🌠 Tia Sáng Sáng Tạo

Động não các ý tưởng sáng tạo để thúc đẩy sự tiến bộ. Thảo luận về những phương pháp, công cụ hoặc cách tiếp cận mới cho năm sắp tới.

Bắt đầu Hồi Tưởng Năm Mới Xem tất cả các mẫu hồi tưởng

Trải nghiệm hội thảo tốt hơn

Tạo hội thảo trong vài giây & tự mình kiểm chứng.