TeleRetro

4 Mga Uri ng Agile Meetings


Pagpaplano ng Sprint, Pang-araw-araw na Standup, Review ng Sprint, Retrospective ng Sprint

Kung nais mong mapahusay ang produktibidad ng team at mapadali ang iyong Agile processes, mahalagang maunawaan ang pangunahing mga uri ng meetings. Kung bago ka man sa Agile o nais mong pinuhin ang iyong pamamaraan, ang gabay na ito ay ginawa upang magbigay sa iyo ng malinaw at madaling pag-unawa sa apat na pangunahing uri ng Agile meetings.

Ang 4 na uri ng agile meetings

Ito ang 4 na uri ng agile meetings:

 • Pagpaplano ng Sprint
 • Pang-araw-araw na Standup
 • Review ng Sprint
 • Retrospective ng Sprint

Narito ang isang talahanayan na nagbubuod sa 4 na uri ng agile meetings:

Uri ng Meeting Kailan Tagal
Pagpaplano ng Sprint Sa simula ng bawat sprint 1-2 oras
Pang-araw-araw na Standup Ginaganap araw-araw sa parehong oras 5-15 minuto
Review ng Sprint Sa katapusan ng bawat sprint 1-2 oras
Retrospective ng Sprint Sa katapusan ng bawat sprint 1-2 oras

Ngayon ay susuriin natin ang mga detalye ng bawat uri ng meeting.

1. Pagpaplano ng Sprint Meeting

Ano:

 • Tukuyin ang gawain na matatapos sa loob ng sprint
 • I-prayoridad ang mga item mula sa backlog base sa kahalagahan at feasibility
 • Hatiin ang napiling mga item sa mas maliit, madaling gawain
 • I-assign ang mga gawain sa miyembro ng team

Kailan:

 • Sa simula ng bawat sprint
 • Karaniwang tumatagal ng 1-2 oras

Paano:

 • Pinamumunuan ng Scrum Master
 • Kinakalap ang buong team
 • Pinag-uusapan ang backlog at pranoridad ang mga item
 • Hinahati ang mga pranoridad na item sa mga gawain
 • I-assign ang mga gawain sa mga miyembro ng team

2. Pang-araw-araw na Standup Meeting

Ano:

 • Magbigay ng mabilis na update sa progreso ng bawat miyembro ng team
 • Tukuyin ang anumang roadblocks o hamon
 • Siguraduhing lahat ay nasa parehong pahina
 • Manatiling nakatuon sa karaniwang layunin

Kailan:

 • Ginaganap araw-araw sa parehong oras at lugar
 • Karaniwang tumatagal ng 5-15 minuto

Paano:

 • Nakatayo upang maikling ang meeting
 • Bawat miyembro ng team ay sumasagot sa tatlong tanong:
  • Ano ang ginawa ko kahapon?
  • Ano ang gagawin ko ngayon?
  • Mayroon bang mga hadlang?

3. Review ng Sprint Meeting

Ano:

 • I-demo ang mga natapos na gawain sa loob ng sprint
 • I-highlight ang mga nagawa at mga hamon
 • Mangolekta ng feedback mula sa mga stakeholders
 • Pinuhin ang mga proseso at pagbutihin ang performance para sa susunod na sprints

Kailan:

 • Ginaganap sa katapusan ng bawat sprint
 • Karaniwang tumatagal ng 1-2 oras

Paano:

 • Maghanda ng demo ng mga natapos na gawain
 • Ipakita ang mga nagawa ng team
 • Imbitahan ang mga stakeholders na dumalo
 • Mangolekta ng feedback at tukuyin ang mga lugar na dapat pagbutihin

4. Retrospective ng Sprint Meeting

Ano:

 • Mag-reflect sa nakaraang sprint at tukuyin ang mga lugar na dapat pagbutihin
 • Mag-set ng action items upang matugunan ang mga lugar na ito
 • Mangako na gagawa ng positibong pagbabago sa susunod na sprint

Kailan:

 • Ginaganap sa katapusan ng bawat sprint
 • Karaniwang tumatagal ng 1-2 oras

Paano:

 • Pinamumunuan ng Scrum Master
 • Kinakalap ang buong team
 • Pinag-uusapan kung ano ang naging mabuti at ano pa ang maaaring mapabuti
 • Mag-brainstorm ng mga ideya para sa pagpapabuti
 • Mag-set ng action items at i-assign ang responsibilidad
 • I-track ang progreso at gumawa ng mga adjustments kung kinakailangan

Sa konklusyon

Ang gabay na ito ay nagbigay ng maikling overview ng apat na pangunahing uri ng agile meetings: Pagpaplano ng Sprint, Pang-araw-araw na Standup, Review ng Sprint, at Retrospective ng Sprint. Ang mga meetings na ito ay mahalaga para sa epektibong komunikasyon ng team at kontinuwal na pagpapabuti sa agile development. Sa pag-unawa sa kanilang layunin at kung paano isagawa ang mga ito, mas magiging handa ka sa pag-navigate ng mga agile processes nang matagumpay.


Balik sa TeleRetro Resources

Maranasan ang isang mas mahusay na retro

Gumawa ng isang retro sa ilang segundo at tingnan ang sarili.