TeleRetro

4 Loại Cuộc Họp Agile


Lập Kế Hoạch Sprint, Đứng Họp Hàng Ngày, Đánh Giá Sprint, Retrospective Sprint

Nếu bạn đang hướng tới việc nâng cao năng suất đội nhóm và tinh giản các quy trình Agile của mình, việc hiểu rõ các loại cuộc họp cốt lõi là điều cần thiết. Cho dù bạn mới làm quen với Agile hay đang tìm cách hoàn thiện phương pháp, hướng dẫn này được thiết kế để cung cấp cho bạn sự hiểu biết rõ ràng về bốn loại cuộc họp Agile cơ bản.

4 loại cuộc họp agile

Đây là 4 loại cuộc họp agile:

 • Lập Kế Hoạch Sprint
 • Đứng Họp Hàng Ngày
 • Đánh Giá Sprint
 • Retrospective Sprint.

Dưới đây là bảng tóm tắt 4 loại cuộc họp agile:

Loại Cuộc Họp Khi nào Thời gian
Lập Kế Hoạch Sprint Đầu mỗi Sprint 1-2 giờ
Đứng Họp Hàng Ngày Họp hàng ngày cùng giờ 5-15 phút
Đánh Giá Sprint Cuối mỗi Sprint 1-2 giờ
Retrospective Sprint Cuối mỗi Sprint 1-2 giờ

Chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết của từng loại cuộc họp.

1. Cuộc Họp Lập Kế Hoạch Sprint

Gì:

 • Xác định công việc sẽ hoàn thành trong sprint
 • Ưu tiên các mục từ backlog dựa trên tầm quan trọng và khả năng thực hiện
 • Phân chia các mục đã chọn thành các nhiệm vụ nhỏ hơn, dễ quản lý
 • Giao nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm

Khi nào:

 • Đầu mỗi sprint
 • Thường kéo dài 1-2 giờ

Cách:

 • Được chủ trì bởi Scrum Master
 • Tập hợp toàn bộ nhóm
 • Thảo luận backlog và ưu tiên các mục
 • Phân chia các mục đã ưu tiên thành nhiệm vụ
 • Giao nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm

2. Cuộc Họp Đứng Hàng Ngày

Gì:

 • Cung cấp bản cập nhật nhanh về tiến độ của từng thành viên trong nhóm
 • Xác định bất kỳ rào cản hoặc thách thức nào
 • Đảm bảo mọi người đều hiểu rõ nhiệm vụ
 • Tập trung vào mục tiêu chung

Khi nào:

 • Họp hàng ngày cùng giờ và địa điểm
 • Thường kéo dài 5-15 phút

Cách:

 • Đứng lên để giữ cuộc họp ngắn gọn
 • Mỗi thành viên trong nhóm trả lời ba câu hỏi:
  • Hôm qua tôi đã làm gì?
  • Hôm nay tôi sẽ làm gì?
  • Có bất kỳ trở ngại nào không?

3. Cuộc Họp Đánh Giá Sprint

Gì:

 • Trình diễn công việc đã hoàn thành trong sprint
 • Nêu bật những thành tựu và thách thức
 • Thu thập phản hồi từ các bên liên quan
 • Tinh chỉnh quy trình và cải thiện hiệu suất cho các sprint tiếp theo

Khi nào:

 • Tiến hành vào cuối mỗi sprint
 • Thường kéo dài 1-2 giờ

Cách:

 • Chuẩn bị một phần trình diễn về công việc đã hoàn thành
 • Trình bày những thành tựu của đội
 • Mời các bên liên quan tham dự
 • Thu thập phản hồi và xác định các lĩnh vực cần cải thiện

4. Cuộc Họp Retrospective Sprint

Gì:

 • Nhìn lại sprint đã qua và xác định các lĩnh vực cần cải thiện
 • Đặt ra các hành động để giải quyết những lĩnh vực này
 • Cam kết thực hiện những thay đổi tích cực trong sprint tiếp theo

Khi nào:

 • Tổ chức vào cuối mỗi sprint
 • Thường kéo dài 1-2 giờ

Cách:

 • Được chủ trì bởi Scrum Master
 • Tập hợp toàn bộ nhóm
 • Thảo luận về những gì đã làm tốt và những gì có thể cải thiện
 • Đưa ra ý tưởng cải tiến
 • Đặt ra các hành động và giao trách nhiệm
 • Theo dõi tiến độ và điều chỉnh khi cần

Tóm lại

Hướng dẫn này đã cung cấp cái nhìn tổng quan ngắn gọn về bốn loại cuộc họp agile chính: Lập Kế Hoạch Sprint, Đứng Họp Hàng Ngày, Đánh Giá Sprint, và Retrospective Sprint. Những cuộc họp này rất quan trọng để đảm bảo giao tiếp hiệu quả trong nhóm và cải tiến liên tục trong phát triển agile. Bằng cách hiểu rõ mục đích và cách tiến hành chúng, bạn sẽ chuẩn bị tốt hơn để điều hướng các quy trình agile thành công.


Trở lại Tài Nguyên TeleRetro

Trải nghiệm hội thảo tốt hơn

Tạo hội thảo trong vài giây & tự mình kiểm chứng.