TeleRetro

Lean Coffee Retrospective

Lean Coffee™️

Quán cà phê từ lâu đã là nơi mọi người gặp gỡ để thảo luận ý tưởng. Định dạng Lean Coffee retrospective nhằm tái tạo lại môi trường hội thoại thoải mái mà bạn có thể tìm thấy khi ngồi cà phê ở quán cà phê địa phương. Động não những ý tưởng mới và thảo luận những vấn đề cấp bách mà bạn chưa có thời gian giải quyết.

Định dạng Lean Coffee rất đơn giản sử dụng và có tính năng thú vị là chương trình nghị sự và các cuộc thảo luận được thiết lập và sở hữu bởi toàn đội.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về định dạng cuộc họp Lean Coffee gốc tại http://leancoffee.org.

Cách chạy cuộc hội ý này

Định dạng hội ý này được chạy hơi khác so với các hội ý khác, nhưng dễ theo dõi:

  1. Yêu cầu đội của bạn tạo ra càng nhiều chủ đề càng tốt mà họ muốn thảo luận, đặt chúng vào cột 'Để Thảo Luận'. Sử dụng tính năng IceBreaker của chúng tôi để nghe một số âm thanh và nhạc của quán cafe để việc tạo ý tưởng trở nên thú vị hơn.
  2. Mời đội của bạn bỏ phiếu cho những chủ đề họ muốn thảo luận nhất. Bạn có thể sử dụng tính năng Bỏ Phiếu của chúng tôi, hoặc bỏ phiếu bằng Emoji, tùy theo sở thích của nhóm bạn.
  3. Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, bắt đầu thảo luận của bạn. Làm việc qua các chủ đề được bỏ phiếu nhiều nhất, đặt chúng vào cột Đang Thảo Luận khi bạn thảo luận, trước khi cuối cùng đặt chúng vào cột Đã Thảo Luận khi hoàn thành.
  4. Đảm bảo tạo bất kỳ hành động nào khi bạn làm việc bằng cách sử dụng tính năng 'Actions' của chúng tôi để đảm bảo ý tưởng của bạn không bị mất. Bạn có thể sử dụng tính năng Integrations của chúng tôi để tự động tạo vấn đề trong công cụ bạn chọn mỗi khi có hành động nào được tạo ra trong TeleRetro.

☕️ Để Thảo Luận

Những chủ đề nào bạn muốn thảo luận?

💬 Đang Thảo Luận

Chủ đề nào chúng ta đang thảo luận hiện tại?

✅ Đã Thảo Luận

Những chủ đề nào chúng ta đã kết thúc thảo luận?

Bắt đầu một Lean Coffee Retro Xem tất cả các mẫu hội ý

Trải nghiệm hội thảo tốt hơn

Tạo hội thảo trong vài giây & tự mình kiểm chứng.